Orlen Południe ogłosił zapytanie ofertowe w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej

24 stycznia 2022, 08:15 Alert
fotowoltaika PGE
Źródło: PGE Energia Odnawialna

Orlen Południe planuje budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej do 1,5 MW i stacji transformatorowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Trzebini. Spółka ogłosiła w tej sprawie zapytanie ofertowe. Odpowiedzi w tym postępowaniu można składać do 28 lutego.

Orlen ogłosił przetarg na budowę farmy fotowoltaicznej

W opublikowanej dokumentacji zapytania ofertowego „Budowa +pod klucz+ farmy fotowoltaicznej w Orlen Południe SA – Zakład Trzebinia” jest informacja, że zakończenie realizacji inwestycji zostało zaplanowane do końca tego roku.

Spółka wyjaśniła w ogłoszeniu, że celem postępowania jest wyłonienie realizatora przedsięwzięcia, polegającego na opracowaniu projektów wykonawczych, dostawie, montażu i wykonaniu przyłącza do sieci elektroenergetycznej oraz rozruchu i przekazaniu do eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej do 1,5 MW oraz stacji transformatorowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

W dokumentacji zapytania ofertowego wskazano, że teren przeznaczony pod budowę elektrowni fotowoltaicznej znajduje się na terenie Orlen Południe oraz częściowo na terenie Terminala Paliw w Trzebini. Zaznaczono przy tym, że wybudowany obiekt przyłączony będzie do sieci elektroenergetycznej spółki Energomedia, zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia.

– Elektrownia fotowoltaiczna, jej główne komponenty i systemy muszą być zaprojektowane i wykonane na czas pracy nie krótszy niż 25 lat od momentu przekazania elektrowni do eksploatacji – czytamy w komunikacie Orlen Południe.

Spółka wyznaczyła termin zakończenia składania ofert w tym postępowaniu na 28 lutego.

PAP/Aleksander Tretyn

Orlen planuje budowę 9 nowych hubów wodorowych w Polsce, Czechach i na Słowacji