Orlen Serwis porozumiał się ze związkami

21 marca 2019, 06:00 Alert

​Zarząd ORLEN Serwis i 8 organizacji związkowych działających w ramach spółki podpisały porozumienie w sprawie wzrostu wynagrodzeń w 2019 roku. Z warunkami zawartymi w podpisanym porozumieniu nie zgadza się wyłącznie jedna organizacja – Międzyzakładowy Związek Zawodowy Grupy Kapitałowej PKN ORLEN, która od początku przedstawiała niemożliwe do spełnienia żądania. Ich realizacja uniemożliwiłaby dalsze funkcjonowanie ORLEN Serwis.

– Doceniamy profesjonalizm i zaangażowanie naszych pracowników dlatego byliśmy otwarci na rozmowy dotyczące wzrostu wynagrodzeń. Udało nam się wypracować satysfakcjonujące warunki uwzględniające zarówno potrzeby załogi, jak i możliwości finansowe spółki, które finalnie zatwierdziło aż 8 organizacji związkowych – podkreślił Albert Kołodziejski, Prezes Zarządu ORLEN Serwis. – Tylko jeden ze związków od początku prezentował nierealne żądania, które mogłyby poważnie zagrozić stabilności naszej firmy. Postulaty Międzyzakładowego Związku Zawodowego Grupy Kapitałowej PKN ORLEN wynosiły łącznie ok. 40 mln zł i zdecydowanie przekraczają możliwości finansowe ORLEN Serwis, którego zysk za 2018  rok wyniósł ok. 10 mln zł. Spełnienie tych żądań spowodowałoby m.in. konieczność zwolnienia  ok. 340 pracowników – dodał Prezes Kołodziejski.

– Podpisane przez nas porozumienie o wzroście wynagrodzeń zabezpiecza prawa i interesy pracowników naszej spółki – powiedział w imieniu wszystkich związków zawodowych, które podpisały się pod wynegocjowanymi z pracodawcą warunkami płacowymi na rok 2019 Sławomir Dorsz,  Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w ORLEN Serwis S.A.

W spółce ORLEN Serwis zatrudnionych jest obecnie ok. 1800 pracowników. Osiągnięte porozumienie przewiduje wzrost wynagrodzenia zasadniczego o 250 zł brutto począwszy od 1 kwietnia 2019 roku. Dodatkowo przewidziana jest wypłata 2 nagród świątecznych w ciągu 2019 r. o łącznej wysokości 2800 zł brutto. Pracownicy ORLEN Serwis otrzymają także kartę zakupową na zakup paliw, towarów pozapaliwowych i usług na stacjach ORLEN w wysokości 500 zł brutto bądź zasilenie tą kwotą platformy kafeteryjnej.

Wszyscy Przewodniczący Związków Zawodowych, obecni na spotkaniu zamykającym negocjacje płacowe na rok 2019, wyrazili również wolę podpisania Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, ponieważ ich zdaniem warunki w nim zawarte są korzystne dla pracowników.

Negocjacje dotyczące corocznego wzrostu wynagrodzeń prowadzone są w ramach całej Grupy ORLEN począwszy od  stycznia 2019 r.  We wszystkich spółkach odbywają się one z poszanowaniem obu stron i przebiegają bez zakłóceń. Do tej pory rozmowy z organizacjami związkowymi zostały z sukcesem zakończone w PKN ORLEN, ANWIL, ORLEN Ochrona, ORLEN Projekt, ORLEN CUK, ORLEN Administracja, ORLEN Laboratorium, Basell Orlen Polyolefins oraz IKS Solino.

PKN Orlen