Orlen wchłonie Lotos

1 sierpnia 2022, 06:00 Alert

Pierwszego sierpnia ma nastąpić formalne połączenie Orlenu i Lotosu. Ta pierwsza spółka przejmie wszelkie prawa i obowiązki tej z Gdańska. Konferencja z tej okazji odbędzie się w Rafinerii Gdańskiej.

Fot. Orlen/Lotos. Grafika: Gabriela Cydejko.
Fot. Orlen/Lotos. Grafika: Gabriela Cydejko.

– Podjęcie uchwał wyrażających zgodę na połączenie przez Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy obu łączących się spółek umożliwia finalizację prac nad koncentracją Grupy Lotos S.A i PKN Orlen S.A., w formie połączenia przez przejęcie – czytamy w komunikacie Orlenu. – Połączenie Grupy Lotos S.A i PKN Orlen S.A. nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego wg siedziby PKN Orlen S.A., które – jak zakładamy – powinno nastąpić pierwszego sierpnia 2022 roku. Skutkiem tego wpisu będzie wykreślenie Grupy Lotos S.A. z rejestru oraz ustanie jej bytu prawnego. Jednocześnie w ramach sukcesji uniwersalnej PKN Orlen S.A. wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Grupy Lotos S.A. Po połączeniu Grupy Lotos S.A. i PKN Orlen S.A. dotychczasowe stosunki umowne Grupy Lotos S.A. będą kontynuowane.

– Od dzisiaj razem z Grupą Lotos jesteśmy jedną firmą! Połączony koncern to optymalizacja kosztów zakupu i logistyki ropy oraz większa stabilności w czasie rynkowych wahań. Rozpoczynamy pracę by pozytywne efekty połączenia były widoczne dla naszych klientów jak najszybciej – napisał prezes PKN Orlen Daniel Obajtek na Twitterze.

Orlen organizuje uroczystą konferencję prasową poświęconą przejęciu Lotosu w Rafinerii Gdańskiej. Przejęcie było możliwe dzięki zgodzie Komisji Europejskiej i spełnieniu jej warunków koncentracji: stworzenia spółki joint-venture zarządzającej Rafinerią Gdańską oraz oddania 30 procent jej akcji partnerowi zewnętrznemu, którym zostało Saudi Aramco, a także zbycia części stacji paliw Lotosu oraz innych elementów jego infrastruktury.

PKN Orlen/Wojciech Jakóbik

RAPORT: Wszystko o fuzji Orlen-Lotos