OZE i ochrona klimatu na obszarach wiejskich (TRANSMISJA)

24 września 2021, 07:15 Alert

Dyskusje w gronie przedstawicieli polskiej i europejskiej polityki oraz ekspertów zajmujących się tematem energetyki odnawialnej i ochrony klimatu. W piątek 24 września o godz. 9:30 rozpocznie się transmisja na żywo z IV. edycji międzynarodowej konferencji „Energetyka, Środowisko, Rolnictwo”. 

OZE i ochrona klimatu na obszarach wiejskich – doświadczenia krajów Europy Środkowej. Grafika organizatora.
OZE i ochrona klimatu na obszarach wiejskich – doświadczenia krajów Europy Środkowej. Grafika organizatora.

Konferencja rozpocznie się  w piątek, 24 września o godz. 09:30. Transmisję oraz agendę wydarzenia znajdą Państwo poniżej.

Agenda konferencji znajduje się tutaj.

W konferencji udział wezmą m.in. Grzegorz Puda – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Istvan Nagy – Minister Rolnictwa Węgier, Jerzy Buzek – Poseł do Parlamentu Europejskiego, członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego, Michał Wiśniewski – Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Jerzy Buzek  oraz przedstawiciele agencji państwowych oraz spółek związanych z przemysłem energetycznym, samorządowcy oraz eksperci zajmujący się problematyką energetyki prosumenckiej z Polski i krajów Europy Środkowej.

Debata pt. „Doświadczenia krajów Europy Środkowej we wdrażaniu i finansowaniu rozwiązań sprzyjających rozwojowi energetyki obywatelskiej i ochronie powietrza i klimatu” to okazja do wymiany doświadczeń nt. perspektyw rozwoju OZE na terenach wiejskich. Jakie działania administracja publiczna realizuje i planuje realizować w zakresie wsparcia inicjatyw energetycznych i środowiskowych? Które z obszarów bioenergetyki nie rozwinęły się w zakładanej skali i jakie są tego powody? Z jakich opcji wsparcia finansowego można obecnie korzystać przy realizacji inwestycji sprzyjających ochronie klimatu i środowiska? Jaką rolę w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich ma wdrażanie rozwiązań z zakresu OZE oraz działań promujących ochronę środowiska i klimatu?

W debacie pt. „Innowacyjne przedsięwzięcia i technologie z zakresu OZE” zostaną poruszone takie zagadnienia, jak: pilotażowe, innowacyjne projekty z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii realizowane na obszarach wiejskich oraz najczęściej występujące bariery, które wstrzymują ich rozwój. Prelegenci zostaną również poproszeni o ocenę potencjału terenów wiejskich w zakresie dalszego rozwoju OZE i ochrony powietrza, a także o wymianę doświadczeń nt. najefektywniejszych technologii i rozwiązań wdrażanych w krajach Europy Środkowej.

OZE i ochrona klimatu na obszarach wiejskich – doświadczenia krajów Europy Środkowej

Fundacja EFRWP