Prezydent podpisał nowelę ustawy o realizacji strategicznych inwestycji w sieci przesyłowe

21 lipca 2023, 14:35 Alert

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych – podała w piątek kancelaria prezydenta. Ma ona m.in. uprościć procedury związane z realizacją inwestycji w elektroenergetyczne sieci przesyłowe i dystrybucyjne.

Sieć przesyłowa. Fot. Polskie Sieci Elektroenergetyczne
Sieć przesyłowa. Fot. Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Ustawa zawiera rozwiązania, które zmierzają do skrócenia oraz uproszczenia procedur związanych z inwestycjami w zakresie elektroenergetycznych sieci przesyłowych i dystrybucyjnych o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania krajowego rynku elektroenergetycznego oraz zwiększają bezpieczeństwo eksploatacji punktów bunkrowania skroplonym gazem ziemnym (LNG).

Nowela wprowadza definicję inwestycji towarzyszącej, rozumianej, jako zadanie inwestycyjne pozostające w funkcjonalnym związku ze strategiczną inwestycją w zakresie sieci przesyłowej dystrybucyjnej o napięciu równym lub wyższym niż 110 kV, istniejących linii elektroenergetycznych stanowiących elementy sieci dystrybucyjnej o napięciu równym lub wyższym niż 110 kV, tymczasowych obiektów budowlanych, obiektów sieci gazowej, sieci i przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych, infrastruktury drogowej lub kolejowej oraz ogólnodostępnych stacji ładowania.

Nowe przepisy usuwają czasowe ograniczenie dla stosowania uproszczonych procedur do realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. – Oznacza to, że ustawa przestanie mieć status ustawy epizodycznej i wejdzie na stałe do krajowego porządku prawnego, jako akt prawny zezwalający na stałe odstępstwa od stosowania wskazanych przepisów ustaw – wyjaśniono.

Zwrócono uwagę, że załącznik do ustawy, który w dotychczas obejmował 52 strategiczne inwestycje w zakresie sieci przesyłowych, obejmie 85 inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz 81 inwestycji towarzyszących.

Ponadto nowe przepisy wprowadzają wyłączenie spod obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę podbudowy linii elektromagnetycznych. Wymagane będzie zgłoszenie takiej inwestycji.

Nowela wprowadza też obowiązki związane z uruchomieniem i funkcjonowaniem centralnego systemu informacji rynku energii. – Właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości będzie obowiązany do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z przebudową urządzeń, podczas gdy obecnie obowiązek ten obejmuje jedynie udostępnienie w celu konserwacji oraz usuwania awarii – wskazano.

Nowelizacja obejmuje też przepisy zmieniające ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Wskazuje terminy składania wniosków w przypadku poszczególnych badań technicznych punktu bunkrowania skroplonym gazem ziemnym.

Poinformowano, że ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów art. 8, zmieniających ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych, które wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Kancelaria Prezydenta RP / Jacek Perzyński

Gaz-System przyłączy kolejną elektrownię do swojej sieci przesyłowej