TAG: System elektroenergetyczny

Koncern energetyczny DTEK, należący do oligarchy Rinata Achmetowa, opracuje pierwszy na Ukrainie system magazynowana energii. Przy realizacji […]
Rynek dużych farm fotowoltaicznych znalazł się w cieniu rozwoju mikroinstalacji PV w Polsce. Większe instalacje powyżej 1 MW będą […]
Ofgem, regulator rynku energetycznego w Wielkiej Brytanii, sugeruje potrzebę przeglądu stanu sieci elektroenergetycznej pod względem rozwoju […]
Dyskusja o magazynowaniu energii trwa w Polsce od lat. – Ruszyły już pierwsze eksperymentalne inwestycje w tym zakresie, ale brak […]
Firma technologiczna Arenko poinformowała o pozytywnych wynikach testów bateryjnych magazynów energii jako źródła rezerwy systemowej w Wielkiej Brytanii.
– Brak dobrych uregulowań prawnych to główny problem magazynów energii. Konieczne jest zniesienie istniejących obecnie barier […]