Parlamentarzyści na tropie: Czy Rosjanie dostaną osiem mld euro jeśli Nord Stream 2 zbankrutuje?

3 listopada 2021, 18:30 Alert
Parlament Europejski EUropa UE
Parlament Europejski fot. CC-BY-4.0: © European Union 2019 – Source: EP

Posłowie podpisani pod interpelacją do Komisji Europejskiej zwracają się o informacje w odniesieniu do faktu, że operator spornego gazociągu Nord Stream 2 wszczął postępowanie przeciwko Unii na mocy Traktatu karty energetycznej domagając się odszkodowania za utratę ponad 8 mld euro przez konieczność wdrożenia przepisów unijnych.

– Chociaż niektóre dokumenty dotyczące sprawy zostały opublikowane na stronie internetowej Stałego Trybunału Arbitrażowego, utajnione zostały istotne informacje. Wśród tych informacji znajduje się kwota odszkodowania dochodzonego przez Nord Stream 2. Nord Stream 2 mówi o potencjalnej utracie ponad 8 mld euro – piszą posłowie. Pytają o to, czy Rosjanie domagają się całkowitej kwoty 8 mld euro, a jeśli nie to jakiej. Proszą także o ocenę Komisji Europejskiej.

Unia Europejska dokonała rewizji dyrektywy gazowej wymagając od projektów jak Nord Stream 2 wdrożenia trzeciego pakietu energetycznego: rozdziału właścicielskiego, niezależnych taryf i wolnego dostępu do przepustowości. BiznesAlert.pl informował, że konieczność wdrożenia tych przepisów może doprowadzić Nord Stream 2 do bankructwa.

Pod interpelacją podpisali się: Anna Cavazzini (Verts/ALE), Andrius Kubilius (PPE), Danuta Maria Hübner (PPE), Marie-Pierre Vedrenne (Renew), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Sara Matthieu (Verts/ALE), Yannick Jadot (Verts/ALE), Rasa Juknevičienė (PPE), Liudas Mažylis (PPE), Kathleen Van Brempt (S&D), Jacek Saryusz-Wolski (ECR), Traian Băsescu (PPE), Robert Biedroń (S&D), Eugen Tomac (PPE), Reinhard Bütikofer (Verts/ALE), Andrus Ansip (Renew), Ignazio Corrao (Verts/ALE), Martin Hojsík (Renew), Petras Auštrevičius (Renew), Vlad Gheorghe (Renew), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Jutta Paulus (Verts/ALE), Michael Bloss (Verts/ALE), Sarah Wiener (Verts/ALE), Ivan Štefanec (PPE), Aurore Lalucq (S&D), Katrin Langensiepen (Verts/ALE), Pierre Larrouturou (S&D), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Damien Carême (Verts/ALE), Raphaël Glucksmann (S&D), Sergey Lagodinsky (Verts/ALE), Hannah Neumann (Verts/ALE), Zdzisław Krasnodębski (ECR), Martin Häusling (Verts/ALE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Inese Vaidere (PPE), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Maria Arena (S&D), Piernicola Pedicini (Verts/ALE), Heidi Hautala (Verts/ALE) oraz Anna Zalewska (ECR).

Parlament Europejski/Wojciech Jakóbik

Jakóbik: Nord Stream 2 może jeszcze zbankrutować (ANALIZA)