Partnerstwo Wschodnie popiera Korytarz Południowy

22 maja 2015, 08:42 Alert

(TASS/Wojciech Jakóbik)

Gazociągi Korytarza Południowego, BP

W szkicu ostatecznego oświadczenia po szczycie Partnerstwa Wschodniego w Rydze można przeczytać, że kraje członkowskie organizacji popierają budowę Korytarza Południowego, czyli sieci gazociągów łączących Europę z kaspijskimi złożami gazu, niezależnymi od Rosji – informuje TASS.

Uczestnicy szczytu docenili postęp w budowie niezbędnej infrastruktury energetycznej do Azerbejdżanu – Gazociągu Południowokaukaskiego, Transanatolijskiego i Transadriatyckiego (SCP, TANAP i TAP).

Konsorcjum Szach Deniz wybrało projekt TAP w czerwcu 2013 r., jako inwestycję, która doprowadzi gaz ze złoża Szach Deniz 2 do Europy. Udziały w konsorcjum mają: po 20 proc. BP, SOCAR i Statoil, koncern Fluxys – 19 procent, ENAGAS – 16 proc. i Axpo – 5 proc. Po rezygnacji z budowy South Streamu przez Gazprom, TAP jest największą inwestycją energetyczną w tej części Europy z perspektywą na zwiększenie przepustowości z pierwotnie zakładanych 10 mld m3.

Konsorcjum budujące Gazociąg Transadriatycki zasygnalizowało gotowość do podwojenia przepustowości rury z 10 do 20 mld m3 rocznie, jeżeli pojawi się nowe źródło gazu. W ten sposób przez Południowy Korytarz Gazowy do Europy mogłoby docierać więcej surowca z regionu kaspijskiego.