Paulus: Europejskie normy zanieczyszczenia powietrza zaprzeczają nauce

19 listopada 2021, 07:20 Opinie

– Europejskie limity pyłu zawieszonego są pięciokrotnie wyższe niż obecne zalecenia naukowe, a zatem są rażąco sprzeczne z zasadą ostrożności zapisaną w traktatach europejskich – podaje niemiecka europosłanka z ramienia Zielonych/EFA Jutta Paulus.

Jutta Paulus. Źródło: Parlament Europejski
Jutta Paulus. Źródło: Parlament Europejski

Normy jakości powietrza w Europie

– Europejska Agencja Środowiska (EEA) opublikowała w poniedziałek nowy raport na temat wpływu zanieczyszczenia powietrza w Europie na zdrowie. Pomimo rocznych spadków zanieczyszczenia powietrza EEA szacuje, że 307 000 osób w UE zmarło przedwcześnie w 2019 roku w wyniku pyłu zawieszonego. Ponad połowie tych zgonów (58 procent) można by było zapobiec, gdyby wszystkie państwa członkowskie UE wdrożyły nowe zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczące czystego powietrza. W przypadku pyłu zawieszonego (PM 2,5) jest to 5 µg/m3, ale w UE nie mówi się o złej jakości powietrza do 25 µg/m3. Cząstki stałe wytwarzane przez człowieka są wytwarzane na przykład w procesach spalania w pojazdach silnikowych, elektrowniach i ciepłowniach, spalarniach odpadów, piecach i grzejnikach w budynkach mieszkalnych oraz w niektórych procesach przemysłowych – podaje Jutta Paulus.

– Zbliżający się przegląd unijnej dyrektywy w sprawie jakości powietrza musi odzwierciedlać nowe zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia. Tego zażądał już Parlament Europejski w marcu 2021 roku. Europejskie limity pyłu zawieszonego są pięciokrotnie wyższe niż obecne zalecenia naukowe, a zatem są rażąco sprzeczne z zasadą ostrożności zapisaną w traktatach europejskich – przekonuje europosłanka.

– Każdy w Europie ma prawo do czystego powietrza, ale zanieczyszczenie powietrza jest nadal jednym z największych środowiskowych zagrożeń dla zdrowia ludzi w Europie. To dobrze, że stężenie zanieczyszczeń powietrza w Europie spadło w ostatnich latach, ale procesy spalania paliw kopalnych nadal emitują nie tylko zmieniający klimat CO2, ale także szkodliwe dla zdrowia emisje pyłu zawieszonego, tlenków azotu i dwutlenku siarki. Przejście na odnawialne źródła energii musi nastąpić szybko i w całej Europie. Szczególnie w krajach Europy Południowej i Wschodniej poziom zanieczyszczenia powietrza jest szczególnie wysoki, powodując zgony, których można uniknąć i choroby przewlekłe – argumentuje Paulus.

Opracował Michał Perzyński

Czy biomasa pomoże walczyć ze smogiem? (ANALIZA)