Autor: Jutta Paulus
Efektywność energetyczna jest priorytetem Komisji Przemysłu Parlamentu Europejskiego. Już dziś obniżenie temperatury w pomieszczeniu o jeden […]
Długo spóźniony koniec nieefektywnych „kaloryferów na kółkach” nie tylko ochroni klimat, ale także sprawi, że europejski przemysł […]
– Tylko stopniowe wycofywanie się z energetyki jądrowej w całej Europie może zapewnić europejską suwerenność energetyczną – […]
Niemiecka europosłanka Zielonych/EFA Jutta Paulus pisze o polityce Unii Europejskiej, jaka powinna być przyjęta, by uniezależnić się od dostaw z Rosji.
Niemiecka europosłanka z ramienia Zielonych/EFA komentuje przyjęcie przez Parlament Europejski sprawozdania na temat morskiej energetyki wiatrowej, […]
Niemiecka europosłanka z ramienia Zielonych/EFA Jutta Paulus skomentowała zaliczenie energetyki jądrowej i gazu do unijnej taksonomii. Uważa ona […]
W porównaniu z 2005 rokiem, dziś z powodu chronicznego narażenia na cząstki stałe umiera o 33 procent mniej ludzi; gdyby przestrzegano wartości […]
– Europejskie limity pyłu zawieszonego są pięciokrotnie wyższe niż obecne zalecenia naukowe, a zatem są rażąco sprzeczne z zasadą […]
– Obecna inicjatywa Global Methane Plegde zainicjowana przez USA i UE, mająca na celu ograniczenie emisji metanu o 30 procent do 2030 roku, […]
Obecna strategia Komisji Europejskiej dotycząca metanu jest niewystarczająca, ponieważ przewiduje głównie rejestrację i gromadzenie danych w […]
Niemiecka europosłanka z partii Zielonych/EFA, członkini Komisji Ochrony Środowiska i zastępca członka Komisji Przemysłu Parlamentu […]
Przy okazji debaty w Parlamencie Europejskim na temat tegorocznych klęsk żywiołowych w Europie niemiecka europosłanka Zielonych/EFA Jutta Paulus […]
Nowy program działań na rzecz środowiska musi mieć jasne kryteria monitorowania Europejskiego Zielonego Ładu. Zamiast dotować paliwa kopalne, […]
Potrzebujemy funduszu ochrony mórz, aby powstrzymać alarmujący spadek liczby gatunków w naszych oceanach. Zasada „kto zanieczyszcza, ten […]
Większość emisji metanu występuje w krajach, z których importujemy ropę i gaz. Dostawcy potrzebują wyraźnego sygnału, że przejrzysta […]