Pepperell: Społeczności lokalne powinny czerpać zyski z wydobycia gazu łupkowego

30 września 2014, 08:40 Energetyka
Shale Gas Europe

Podczas weekendu Jim Ratcliffe, założyciel INEOS, jednej z wiodących europejskich firm chemicznych, ujawnił plany mające na celu oddanie 6% przychodów brutto z przyszłej produkcji gazu z łupków: 4% dla właścicieli gruntów znajdujących się nad złożami gazu z łupków  i 2% dla samorządów. Ponadto, nazwał to możliwością do dokanania „transformacji” w społecznościach zaangażowanych w gaz łupkowy, jako ekscytująca okazja do stworzenia miejsc pracy i inwestycji w zamian za krótkotrwałe niedogodności podczas wykonywania niezbędnych prac poszukiwawczych.

W reakcji na tą informację, Marcus Pepperell, rzecznik Shale Gas Europe stwierdził: „Z radością przyjmujemy komentarz Pana Ratcliffe dotyczący znaczących korzyści, który gaz z łupków może potencjalnie przynieść społecznościom objętymi działalnością. Europa potrzebuje więcej energii produkowanej w Unii Europejskiej. Europa nie może sobie pozwolić na pominięcie okazji, jaką jest gaz z łupków, który może przyczynić się do zasilenia naszych domów i przemysłu w energię. Przyszły europejski przemysł związany z gazem łupkowym będzie rozwijany, jako element trwałych środowiskowych ram prawnych. Jednocześnie należy podkreślić, iż jest to sprawiedliwe, aby lokalne społeczności brały udział w podziale korzyści wynikających z gazu łupkowego. Wpływ działalności tej będzie starannie administrowany w ramach rozszerzonego programu konsultacji, pozostającego w zgodności z dobrymi praktykami przemysłu.”