Niebawem zakończy się kolejny etap rozbudowy terminalu naftowego w Gdańsku

12 maja 2020, 16:30 Alert
Na zdj.: transport pierwszej dostawy ropy naftowej z USA dla Grupy LOTOS do gdańskiego naftoportu, listopad 2017. Fot. Grupa Lotos
Transport pierwszej dostawy ropy naftowej z USA dla Grupy LOTOS do gdańskiego naftoportu, listopad 2017. Fot. Grupa Lotos

W ramach rozbudowy morskiego terminalu naftowego w Gdańsku cztery zbiorniki na ropę naftową, w tym trzy o pojemności po 100 tys. metrów sześc. każdy oraz jeden o pojemności 45 tys. metrów sześc., zostaną przekazane do eksploatacji w październiku 2020 roku – podał PERN, operator tej infrastruktury.

Rozbudowa terminalu naftowego

PERN zapowiedział jednocześnie, iż ostatni zbiornik, czyli piąty o pojemności 45 tys. metrów sześc., zostanie włączony do infrastruktury w sierpniu 2021 roku. Operator odpowiedział na pytania Polskiej Agencji Prasowej i przypomniał, że projekt rozbudowy terminalu naftowego w Gdańsku rozpoczął się na początku 2019 roku i zakłada budowę pięciu zbiorników ropy naftowej o łącznej pojemności 390 tys. metrów sześc. Obecnie obiekt, największy tego rodzaju w Polsce, służący do składowania i mieszania ropy naftowej, posiada sześć zbiorników, każdy o pojemności 62,5 tys. metrów sześc. oraz infrastrukturę towarzyszącą, jak np. rurociągi.

Zdaniem PERN rozbudowa w Gdańsku to odpowiedź na wyzwania, przed którymi stoi grupa kapitałowa tej spółki, jak np. rosnące zapotrzebowanie na pojemności magazynowe dla ropy naftowej. – Terminal pozwoli na jeszcze bardziej efektywną obsługę tankowców zawijających z ropą do naftoportu, zwiększy możliwości separacji różnych jej gatunków, a także zapewni nowe pojemności klientom PERN, którzy coraz więcej surowców sprowadzają do Polski drogą morską – zaznaczył operator.

W ten sposób zostanie zwiększona możliwość dywersyfikacji dostaw ropy naftowej dla krajowych rafinerii, która pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo energetyczne Polski. Spółka zwróciła przy tym uwagę, że rozbudowa pojemności gdańskiego terminalu naftowego to element jej programu Megainwestycje, który wynika z „Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym” przyjętej przez Radę Ministrów w 2017 rok. Został także ujęty w strategii PERN do 2022 roku.

Nowe zbiorniki ropy

– Cztery zbiorniki, trzy o pojemności 100 tys. metrów sześc. każdy oraz jeden o pojemności 45 tys. metrów sześc., zostaną przekazane do eksploatacji w październiku tego roku. Ostatni zbiornik, o pojemności 45 tys. metrów sześc., zostanie włączony do istniejącej infrastruktury w sierpniu 2021 roku – zapowiedział PERN, odnosząc się do harmonogramu rozbudowy gdańskiego terminala naftowego. Wyjaśnił, iż w ramach tej inwestycji został zakończony już montaż konstrukcji stalowej czterech pierwszych zbiorników oraz próba hydrostatyczna zbiornika o pojemności 45 tys. metrów sześc. – „z wynikiem pozytywnym”; na kolejnych trzech zbiornikach trwają prace przygotowawcze do prób hydrostatycznych.

PERN podał, że rozpoczęcie prac budowlanych związanych z piątym zbiornikiem, o pojemności 45 tys. metrów sześc., było możliwe dopiero po usunięciu niezinwentaryzowanej wcześniej kolizji podziemnej na głębokości 4 do 10 metrów „w postaci historycznego wzmocnienia nabrzeża, zasypanego później na etapie refulacji”. Poinformował, że wykonany został fundament żelbetowy i piaskowy zbiornika. Na początku czerwca planowane jest rozpoczęcie montażu konstrukcji stalowej. PERN przypomniał, że wykonawcą rozbudowy jego gdańskiego terminala naftowego jest konsorcjum Naftoremont-Naftobudowa, jako lider oraz firma Agat, jako partner, natomiast inżynierem budowy jest Bilfinger Tebodin Poland, a projektantem – PGNiG Gazoprojekt. PERN podał jako ciekawostkę fakt, że zbiornik o pojemności 100 tys. metrów sześc. – a takie właśnie obiekty powstają m.in. w terminalu naftowym w Gdańsku – zmieściłby zawartość 1176 wagonów cysternowych, przy czym składający się z nich pociąg miałby długość 20 km; z kolei stal użyta do wybudowania wszystkich pięciu nowych zbiorników wystarczyłaby do wzniesienia dwóch wież Eiffla.

Rozbudowa bazy surowcowej

PERN przypomniał, że program Megainwestycje zakłada również rozbudowę bazy surowcowej zlokalizowanej w Gdańsku o dwa zbiorniki po 100 tys. metrów sześc. każdy, a także rozbudowę baz paliwowych: w pierwszym etapie o 128 tys. metrów sześc., w drugim, który jest obecnie realizowany – o 222 tys. metrów sześc. oraz w trzecim o 32 tys. metrów sześć. Program Megainwestycji zakłada też budowę rurociągu paliwowego Boronów-Trzebinia oraz drugiej nitki Ropociągu Pomorskiego. – Wszystkie te projekty są niezbędne dla bezpieczeństwa energetycznego Polski – podkreślił PERN.

Polska Agencja Prasowa/PERN

PERN rozpoczął pierwsze próby szczelności zbiorników terminala naftowego w Gdańsku