PGE uruchomiło Akademię PROinv

4 listopada 2019, 15:45 Alert
Fot. PGE Dystrybucja
Fot. PGE Dystrybucja

PGE Polska Grupa Energetyczna uruchomiła właśnie Akademię PROinv – autorski program rozwoju kompetencji pracowników związanych z projektami inwestycyjnymi Grupy, dostosowany do aktualnych wyzwań stojących przed branżą energetyczną. Jest to kolejna inicjatywa podjęta przez PGE w ramach Programu rozwoju kultury organizacyjnej zarządzania projektami inwestycyjnymi – PROinv. Partnerem Akademii PROinv jest Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej, która należy do ścisłej czołówki polskich instytucji akademickich zajmujących się najwyższej jakości edukacją menedżerską.

Najcenniejszy kapitał

Akademia PROinv jest ważnym projektem składowym funkcjonującego w naszej Grupie od 2018 r. Programu PROinv. Dalszy rozwój i transformacja Grupy PGE wymagają realizacji nowych programów i projektów inwestycyjnych, dużo bardziej złożonych i zdecydowanie odmiennych od naszych dotychczasowych doświadczeń. Nie tylko pod względem technicznym, ale również organizacyjnym, czy też modeli finansowania. To z kolei przekłada się na potrzebę optymalizacji procesów zarządzania inwestycjami w naszej Grupie i nowego spojrzenia na kadry obszaru inwestycyjnego. Właśnie dlatego stawiamy na rozwój naszego najcenniejszego kapitału, czyli naszych pracowników, i dlatego też postanowiliśmy uruchomić autorski, dostosowany do naszych potrzeb, program rozwoju kompetencji pracowników Grupy PGE – mówi Ryszard Wasiłek, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Akademia PROinv to pierwszy autorski program szkoleniowo-rozwojowy PGE, który został zaprojektowany specjalnie dla pracowników Grupy. Akademia ma formę dwusemestralnych studiów podyplomowych prowadzonych przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej. Jej celem jest rozwój pracowników Grupy, a tym samym zwiększenie efektywności prowadzenia procesów inwestycyjnych oraz poziomu konkurencyjności Grupy PGE w kontekście współczesnych wyzwań stojących przed sektorem energetycznym. Studia skierowane są do pracowników wszystkich linii biznesowych realizujących strategiczne projekty inwestycyjne Grupy PGE.

Akademia PROinv stawia przede wszystkim na rozwój kluczowych w procesie zarządzania projektami kompetencji miękkich, takich jak nowoczesne przywództwo, budowanie efektywnych zespołów, komunikacja i motywacja. Akademia PROinv to również rozwój umiejętności twardych, związanych z zarządzaniem programami i projektami inwestycyjnymi, a także umiejętności myślenia strategicznego i biznesowego w zmiennym otoczeniu rynkowym. Ponadto uczestnicy będą mogli usystematyzować posiadaną już wiedzę oraz zapoznać się z najnowszymi megatrendami i najlepszymi praktykami z obszaru zarządzania projektami inwestycyjnymi w branży energetycznej i branżach pokrewnych. Program Akademii nawiązuje do trójkąta kompetencji Project Management Institute (PMI Talent Triangle), który uznawany jest przez pracodawców za niezwykle ważny zestaw kompetencji każdego kierownika projektu.

Program Akademii PROinv został zaprojektowany wspólnie przez PGE i Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej. Zajęcia obejmujące studia przypadków, gry symulacyjne i końcowe projekty biznesowe nastawione na usprawnienie procesów inwestycyjnych w Grupie, mają charakter interaktywny i ich celem jest zaangażowanie pracowników do jak najbardziej aktywnego uczestnictwa. Dodatkową zaletą Akademii jest możliwość wzajemnej integracji pracowników ze wszystkich spółek Grupy PGE, budowa wspólnego zespołu, jak również możliwość wymiany doświadczeń.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest świadomym pracodawcą i przykłada dużą wagę do rozwoju swoich pracowników. W tym celu dąży do zapewnienia im możliwości podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach, studiach podyplomowych, kursach nauki języków obcych oraz autorskich programach szkoleniowo-rozwojowych. Przykładem takiego programu jest Akademia PROinv. W ostatnich latach zrealizowane zostały takie programy, jak: Akademia Audytu Wewnętrznego, Akademia Menedżera Kategorii Zakupowych czy Akademia Komercjalizacji Technologii.

PGE przewiduje, że atom będzie podstawą systemu w 2040 roku