PGE zabezpieczyła finansowanie budowy kolejnej elektrowni szczytowo-pompowej

10 października 2023, 08:30 Alert

Polska Grupa Energetyczna (PGE) podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), która ma zapewnić finansowanie budowy elektrowni szczytowo-pompowej w Młotach. Będzie to kolejny tego typu magazyn energii w Polsce.

Elektrownia Szczytowo-Pompowa Porąbka-Żar. Fot. PGE EO
Elektrownia Szczytowo-Pompowa Porąbka-Żar. Fot. PGE EO

PGE i NFOŚiGW podpisały umowę inwestycyjną na finansowanie budowy elektrowni szczytowo-pompowej w Młotach o planowanej mocy ok. 1050 MW. Obecnie największym tego typu obiektem w Polsce jest Żarnowiec o mocy zainstalowanej 780 MW.

Według zapisów, NFOŚiGW obejmie 49 procent udziałów w spółce celowej PGE Inwest 12, odpowiedzialnej za budowę ESP Młoty. PGE zachowa większościowy pakiet udziałów – 51 procent. Zawarcie umowy ma na celu zapewnienie finansowania budowy elektrowni szczytowo-pompowej w Młotach – czytamy w komunikacie. Umowa rozpoczyna proces projektowania, a następnie budowy elektrowni i infrastruktury towarzyszącej.

– Ta wielka, wielomiliardowa inwestycja będzie służyć całej Polsce, całemu Krajowemu Systemowi Energetycznemu, ale przyniesie też wymierne, ogromne korzyści dla gminy Bystrzyca Kłodzka i dla jej mieszkańców. Będzie to gigantyczny zastrzyk finansowy, który pozwoli dynamicznie rozwija się tej pięknej gminie – powiedział Ireneusz Zyska, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii.

– Budowa magazynu zielonej energii Młoty, czyli największej tego typu inwestycji w Polsce, to element transformacji energetycznej i realizacji strategii Grupy PGE dla zapewnienia krajowego bezpieczeństwa energetycznego. Inwestycja ta zapewni stabilność pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, a współpraca z NFOŚiGW otworzy dodatkowe możliwości dla rozwoju odnawialnych źródeł energii. W czerwcu tego roku ukończyliśmy studium wykonalności dla tej inwestycji, którego wyniki wykazują zasadność oraz możliwość techniczną budowy elektrowni. Dobór nowoczesnych technologii oraz rozwiązań technicznych i budowlanych, pozwoli nieprzerwanie pracować temu magazynowi zielonej energii przez minimum czterdzieści lat. Konsekwentnie prowadzimy także kolejne działania w tym projekcie. Finalizujemy prace nad pełną inwentaryzacją przyrodniczą, tak aby jeszcze w tym roku złożyć stosowne dokumenty do uzyskania decyzji środowiskowej, a także złożyliśmy wniosek do PSE o określenie warunków przyłączenia dla elektrowni – zaznaczył Wojciech Dąbrowski, prezes PGE.

Inwestycja ESP Młoty będzie polegała na budowie dwóch zbiorników wodnych, pełniących również funkcję przeciwpowodziową i utrzymania retencji wód regionalnych. Koniec prac został zaplanowany na 2030 rok.

Obecnie w Polsce działa sześć elektrowni szczytowo-pompowych. Są to Żarnowiec, Porąbka Żar, Solina, Żydowo, Niedzica i Dychów.

Polska Grupa Energetyczna / Jędrzej Stachura

Lipka: Polska straciła 50 mld dolarów przez porzucenie Elektrowni Żarnowiec