PGE zbuduje dwie farmy fotowoltaiczne na terenie Elektrowni Dolna Odra

18 czerwca 2020, 15:15 Alert
Fotowoltaika OZE 1
Fot. BiznesAlert

Na terenie Elektrowni Dolna Odra, należącej do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, powstaną w 2021 roku dwie instalacje fotowoltaiczne o mocy do 1 MW każda. Na początku czerwca oddział uzyskał pozwolenie na budowę – podaje CIRE.PL.

Zaspokojenie potrzeb

CIRE.PL informuje, że budowa dwóch farm przewidziana jest na terenie o powierzchni 2,7 ha. Każda z instalacji będzie się składać z paneli fotowoltaicznych, konstrukcji wsporczych, inwerterów, stacji transformatorowych i przyłącza do sieci dystrybucyjnej lokalnego operatora. Energia pozyskana z realizowanej inwestycji pozwoli na zaspokojenie potrzeb ponad 1500 gospodarstw domowych.

Projekt realizowany przez ZEDO, przy współpracy ze spółką PGE Energia Odnawialna to element szerokiego programu PV Grupy Kapitałowej PGE, którego strategicznym celem jest zapewnienie Grupie PGE pozycji lidera rozwoju elektrowni fotowoltaicznych w Polsce. PGE dąży do uzyskania 25 proc. udziału w segmencie PV w kraju, co przy aktualnych założeniach projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku oznacza wybudowanie instalacji o mocy ok. 2,5 GW i produkcji około 2,5 TWh energii elektrycznej w 2030 roku.

Program fotowoltaiczny PGE zakłada budowę elektrowni fotowoltaicznych na gruntach w całej Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem terenów należących do Grupy.

– Energia uzyskana ze źródeł odnawialnych przyniesie przede wszystkim korzyści środowiskowe, a ponadto pozwoli na redukcję kosztów eksploatacji, w tym kosztów paliwa i uprawnień do emisji CO2 – podkreśla Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes PGE GiEK.

Spółka PGE GiEK stara się o dofinansowanie projektu w ramach Działania 2.10 dedykowanego inwestycjom, które w największym stopniu zwiększą produkcję energii z odnawialnych źródeł energii. Wniosek w tej sprawie został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie. Decyzja odnośnie dofinansowania projektów zapadnie w trzecim kwartale bieżącego roku. Z kolei w czwartym kwartale spółka planuje przystąpić do organizowanej przez Urząd Regulacji Energetyki aukcji OZE na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Przekazanie do eksploatacji dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z dostarczeniem pierwszej energii elektrycznej do sieci zaplanowane jest w trzecim kwartale przyszłego roku.

CIRE.PL/Jędrzej Stachura

IEO: Polska może uzyskać 2,5 GW mocy w energetyce słonecznej w 2020 roku