PGE chce podtrzymać politykę dywidendową i obniżyć emisyjność

13 marca 2019, 14:00 Alert

Zarząd PGE analizuje kwestię nowej polityki dywidendowej, ale na razie podtrzymuje dotychczasową – poinformował wiceprezes PGE Emil Wojtowicz podczas środowej telekonferencji.  Spółka chce również obniżyć wskaźnik emisyjności netto

Logo PGE. Fot. BiznesAlert.pl
Logo PGE. Fot. BiznesAlert.pl

Dywidendy

„Dyskusje trwają. Jeszcze nie mamy wypracowanego jednego wspólnego zdania (na temat nowej polityki dywidendowej – przyp. PAP Biznes). (…) Na razie utrzymana jest stara polityka” – powiedział Wojtowicz.

W maju 2017 roku zarząd PGE zarekomendował zawieszenie wypłaty dywidendy z zysków za lata 2016, 2017 i 2018. Podawał wtedy, że po 2018 roku zarząd chce rekomendować wypłatę dywidendy na poziomie 40-50 proc. skonsolidowanego zysku netto przypadającego dla akcjonariuszy jednostki dominującej, korygowanego o wielkość odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych.

Redukcja emisji CO2

PGE chce obniżyć wskaźnik emisyjności netto w 2025 roku do 0,78 ton CO2/MWh. Planuje m.in. budowę bloków gazowych w Dolnej Odrze i Rybniku oraz rozwój projektu morskich farm wiatrowych.
W 2018 roku wskaźnik emisyjności netto wynosił 0,88 ton CO2/MWh.

W tym roku grupa zamierza oddać do eksploatacji dwa nowe bloki węglowe w Elektrowni Opole (łącznie 1.800 MW), a w przyszłym roku blok o mocy 490 MW w Elektrowni Turów oraz trzy farmy wiatrowe o łącznej mocy ok. 100 MW.

W kolejnym roku PGE chce uruchomić fotowoltaikę o mocy 100 MW, choć jak powiedział wiceprezes Wasiłek, możliwa jest rewizja tych planów.

„Chcemy zainstalować znacznie więcej niż 100 MW fotowoltaiki” – powiedział Wasiłek.

Na 2023 r. spółka planuje uruchomienie bloku CCGT w EC Czechnica.

Jak zapowiedział Wasiłek, w najbliższej aukcji rynku mocy z planowaną dostawą na 2024 r. powinny wziąć udział dwa planowane bloki gazowo-parowe w Elektrowni Dolna Odra o mocy 700 MW każdy. Rozpoczęcie procesu wyboru generalnego wykonawcy planowane jest na II kwartał 2019 r., a zakończenie na przełomie tego i przyszłego roku. Uruchomienie bloków zaplanowano na IV kwartał 2023 r.

Podobny blok CCGT, o mocy 700 MW, PGE planuje wybudować w Elektrowni Rybnik.

„Oprócz dwóch bloków gazowych w Dolnej Odrze planujemy podobny blok, podobnej klasy w Rybniku. Dążymy wręcz, by to były trzy bloki tej samej klasy, tego samego producenta. Być może zrobimy jeden duży przetarg na trzy bloki, zobaczymy jak to się ułoży pod względem czasowym” – powiedział wiceprezes Ryszard Wasiłek.

Źródło: Prezentacja PGE „Wyniki finansowe i operacyjne za IV kwartał i rok 2018”

W grudniu 2018 r. PGE rozpoczęła poszukiwania strategicznego partnera do przygotowania, budowy i eksploatacji farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy do 2.545 MW, stanowiących pierwszy etap programu offshore grupy. Docelowo PGE zamierza sprzedać po 50 proc. udziałów w dwóch spółkach celowych, w których przygotowywane są projekty morskich farm wiatrowych, a następnie wspólnie z partnerem realizować je w formule joint venture. W styczniu 2019 r. na zaproszenie do udziału w projekcie odpowiedziało 13 potencjalnych partnerów. Grupa zamierza zamknąć transakcję w III kwartale 2019 r. Do połowy przyszłej dekady chce wybudować w offshore pierwsze 1.000 MW.

„Trwa proces weryfikacji ofert, rozmów z potencjalnymi partnerami” – powiedział Wasiłek.

Jak poinformował wiceprezes, z drugiej strony grupa chce w najbliższych latach wyłączyć kilka bloków. Planowane jest wyłączenie jednego bloku w Elektrowni Bełchatów, dwóch bloków w Dolnej Odrze i dwóch bloków w Rybniku.

Z prezentacji PGE wynika, że w 2025 r. planowany jest przegląd portfolio wytwórczego, po tym jak skończy się wsparcie z rynku mocy dla istniejących jednostek węglowych.

Wiceprezes PGE Emil Wojtowicz, pytany o ewentualne zaangażowanie PGE w projekt budowy Ostrołęki C, odpowiedział, że „strony są wciąż przy stole”.

Polska Agencja Prasowa