PGE przyspiesza dekarbonizację ciepłownictwa i zapowiada nowe inwestycje

26 października 2023, 15:45 Alert

Strategią Polskiej Grupy Energetycznej jest wykorzystanie gazu jako paliwa przejściowego, który ma docelowo zastąpić spalanie węgla w ciepłownictwie. Spółka deklaruje, że w kolejnych latach odda zmodernizowane elektrociepłownie w największych polskich miastach.

Elektrociepłownia w Toruniu. Fot. PGE EC
Elektrociepłownia w Toruniu. Fot. PGE EC

Od 2018 roku konsekwentnie prowadzimy proces modernizacji elektrociepłowni w największych miastach Polski. Efektem tego jest oddanie przez spółkę do użytku nowoczesnych niskoemisyjnych źródeł kogeneracyjnych w Kielcach, Bydgoszczy i Zgierzu, podaje Polska grupa Energetyczna w komunikacie.

Co więcej do końca 2023 roku zakończą się inwestycje w źródła gazowe w Gorzowie Wielkopolskim, Rzeszowie i Wrocławiu, a na początku 2024 roku w Lublinie i Siechnicach. Wszystkie te projekty w istotny sposób zwiększą komfort i bezpieczeństwo dostaw ciepła dla mieszkańców oraz znacząco wpłyną na zmniejszenie emisji z elektrociepłowni, podaje spółka.

– Dzięki inwestycjom w nowoczesne technologie dostosowane do potrzeb lokalnych rynków ciepła, zwiększamy bezpieczeństwo dostaw dla mieszkańców, poprawiamy elastyczność źródeł wytwarzania, a także znacząco ograniczamy wpływ na środowisko naturalne – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

– Zastąpienie dotychczasowych źródeł ciepła technologią opartą na gazie ziemnym spowoduje spadek emisji: tlenków siarki o 90 procent, dwutlenku węgla o 40 procent, tlenków azotu o 20 procent i pyłów o 85 procent. Modernizacja elektrociepłowni to także korzyści biznesowe dla Grupy PGE. Po kryzysie wywołanym agresją Rosji na Ukrainę ceny gazu obecnie ustabilizowały się, a pewność dostaw zapewnia Polsce Baltic Pipe i Terminal LNG w Świnoujściu  – dodał.

Spółka wskazuje, że proces dekarbonizacji ciepłownictwa w PGE zapoczątkowany został w Zielonej Górze i Toruniu, gdzie do produkcji ciepła już od kilku lat wykorzystywany jest gaz. W 2022 roku w Gdańsku uruchomione zostały natomiast innowacyjne, pierwsze w Polsce kotły elektrodowe o mocy 130 MW.

– Stopniowe odejście od wykorzystania węgla w ciepłownictwie do 2030 roku pozwoli nam w pełni zrealizować wymogi unijne, ale także znacząco obniżyć emisje CO2 stanowiącego istotny koszt w produkcji ciepła i energii – powiedział Wojciech Dąbrowski.

Spółka podaje, że już teraz trwają przygotowania do kolejnych inwestycji, których celem, podobnie jak wcześniej, będzie wyłączanie przestarzałych, nieefektywnych i wysokoemisyjnych źródeł, oraz zastępowanie ich nowymi rozwiązaniami. PGE Energia Ciepła przygotowuje 15 inwestycji o łącznej wartości 4,5 mld złotych m.in., w Krakowie, Gdyni i Gdańsku. Na Wybrzeżu będą to m.in. zaplanowany na maj 2025 roku gazociąg, dzięki któremu kotły w kotłowni rezerwowo-szczytowej II będą mogły być zasilane gazem. W 2026 roku spółka planuje zrealizować instalację silników gazowych oraz kotła biomasowego. W Gdańsku w 2028 roku do eksploatacji mają być oddane wielkoskalowe pompy ciepła.

Polska Grupa Energetyczna / Jacek Perzyński

PGE w Zgierzu uruchomiła niskoemisyjną elektrociepłownię zasilaną gazem