PGE dostarczy zieloną energię na potrzeby CMC Poland i Grupy Raben

11 maja 2022, 07:00 Alert

PGE Obrót poinformowała, że zawarła umowę na sprzedaż energii z CMC Poland, jednym z najbardziej energochłonnych odbiorców w Polsce. Jej częścią jest umowa typu PPA (Power Purchase Agreement) na dostarczenie zielonej energii o wolumenie ponad 90 GWh w skali roku. PGE dostarczy również 35 GWh zielonej energii elektrycznej rocznie do Grupy Raben. Zostanie ona wyprodukowana w nowo powstających farmach fotowoltaicznych PGE Energia Odnawialna.

Logo PGE. Fot. BiznesAlertpl
Logo PGE. Fot. BiznesAlertpl

Umowa z CMC Poland

Umowa z CMC Poland na łączny wolumen 0,8 TWh rocznie będzie obowiązywać w latach 2024-2030. Jest to zindywidualizowana oferta PGE Obrót odpowiadająca na potrzeby najbardziej wymagających klientów, zużywających dużą ilość energii. Zielona energia w ramach umowy PPA pochodzić będzie z farmy fotowoltaicznej PGE Jeziórko zlokalizowanej na Podkarpaciu.

– Umowa z hutą CMC Poland to jeden z największych kontraktów polegających na bezpośrednim zakupie energii elektrycznej od wytwórców energii na polskim rynku energetycznym. Jesteśmy nie tylko gwarantem stabilnych dostaw energii, ale również służymy naszym klientom wiedzą, oferując eksperckie wsparcie i doradztwo – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes Polskiej Grupy Energetycznej.

CMC Poland jest nowoczesną hutą stali, zlokalizowaną w Zawierciu. Ponad 120-letnie doświadczenie i nowoczesny rozwój sprawiły, że firma jest liderem na rynku krajowym i znaczącym uczestnikiem rynków zagranicznych. Jest także największą w Polsce firmą recyklingową złomu stalowego. Wyroby CMC Poland wykorzystywane są głównie w branży budowlanej, rolniczej, energetycznej i maszynowej – podaje PGE.

– Zawarcie umowy poprzedzone było długimi wspólnymi pracami konsultacyjno-negocjacyjnymi, podczas których udało nam się wypracować optymalny produkt, odpowiadający naszym potrzebom. Realizujemy ambitne cele związaną z kwestiami środowiskowymi polegające m.in. na ograniczaniu emisji CO2
i zwiększaniu udziału energii odnawialnej w naszej produkcji. Umowa z PGE Obrót nam w tym pomaga – mówi Jerzy Kozicz, prezes CMC Poland.

Huta CMC Poland jako przedstawiciel przemysłu energochłonnego, oprócz dużego wolumenu zużycia energii, odznacza się złożonością potrzeb i nowatorskim podejściem do biznesu, co determinuje potrzebę spersonalizowanej, eksperckiej obsługi handlowej – czytamy w komunikacie PGE.

– W centrum naszej działalności są klienci. Stawiamy na długotrwałe relacje biznesowe, które pozwalają na optymalne zrozumienie potrzeb i odniesienie ich do sytuacji na rynku energii. Zdajemy sobie sprawę, że naszym atutem oprócz możliwie jak najlepszych warunków handlowych, a także wartości sprawdzonej marki, jest obsługa posprzedażowa i fachowe doradztwo w czasie trwania umowy – mówi Mariusz Rędaszka, prezes PGE Obrót.

PGE Obrót obsługuje ponad pięć milionów odbiorców energii elektrycznej – firm, instytucji, jednostek samorządu terytorialnego i gospodarstw domowych.

Grupa Raben

Polska Grupa Energetyczna wybuduje farmy fotowoltaiczne, które dostarczą zieloną energię elektryczną w pełni pokrywającą zapotrzebowanie Grupy Raben w Polsce. Wypracowany model współpracy połączy kompetencję PGE Polskiej Grupy Energetycznej, PGE Energia Odnawialna oraz PGE Obrót. To pierwszy tego typu kontrakt w Grupie PGE i kolejny krok do realizacji naszej nowej strategii. Prowadzimy w zielonej zmianie, dostarczamy zielona energię naszym Klientom i jednocześnie jesteśmy firmą służącą im wiedzą i profesjonalnym doradztwem na zmieniającym się rynku – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Umowa między PGE Obrót a Grupą Raben na sprzedaż energii wg modelu PPA zacznie obowiązywać pierwszego stycznia 2023 roku. Do tego czasu wybrane zostaną lokalizacje i wybudowane instalacje słoneczne, które zapewnią odpowiednią produkcję energii elektrycznej.

– Cieszę się bardzo, że wszystkie nasze obiekty w 100% będą zasilane zieloną energią z farm fotowoltaicznych. Dzięki temu zmniejszymy emisję CO2 i przyczynimy się do realizacji naszej strategii zrównoważonego rozwoju – powiedział Ewald Raben, CEO Grupy Raben.

Współpraca opierać się będzie na długoterminowej umowie sprzedaży (PPA – Power Purchase Agreement). Pozwala ona na zakup energii ze źródeł odnawialnych bezpośrednio od producenta.

Zadaniem PGE Polska Grupa Energetyczna będzie dopasowanie profilu produkcji energii elektrycznej do profilu zużycia w Grupie Raben, natomiast PGE Obrót zapewni całościową obsługę Klienta z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb. Budowa pierwszej z dedykowanych Grupie Raben farm fotowoltaicznych rozpocznie się w 2022 r. Łączna powierzchnia wszystkich instalacji wyniesie ok 40 ha.

– Widzimy duże zainteresowanie wśród Klientów zieloną energią od PGE. Zapewnianie dostępu do niej, to jeden z elementów strategii Grupy. Realizujemy to nie tylko poprzez rozwój portfolio produktowego i oferowanie nowoczesnych usług energetycznych, ale również, tak jak w tym przypadku, poprzez nowe sposoby budowania modeli kontraktów, zwłaszcza z największymi firmami, zużywającymi duże wolumeny energii – mówi Mariusz Rędaszka, prezes PGE Obrót.

Grupa Raben jest jedną z największych w Europie firm świadczących kompleksowe usługi TSL: logistykę kontraktową, transport drogowy (krajowy, międzynarodową oraz na wschód), Fresh Logistics, FTL & transport intermodalny, morski oraz lotniczy. Firma posiada ponad 150 własnych oddziałów w 14 krajach Europy. Zatrudnia 10 tys. pracowników i dysponuje około 1 200 000 m2 powierzchni magazynowych – podaje PGE.

Polska Grupa Energetyczna/Jędrzej Stachura

Rząd zwiększy rekompensaty na potrzeby przemysłu energochłonnego