TAG: CMC Poland

PGE Obrót poinformowała, że zawarła umowę na sprzedaż energii z CMC Poland, jednym z najbardziej energochłonnych odbiorców w Polsce. Jej […]
PGE Obrót podpisała umowę trzyletni kontrakt został z hutą CMC Poland, który zacznie obowiązywać od początku 2021 r. Spółki pozostawiły […]
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA zostało strategicznym dostawcą gazu dla polskiej spółki zależnej od Commercial Metals Company – […]