PGE Dystrybucja rozpoczęła budowę linii napowietrznej Nowy Żmigród-Iwonicz

30 października 2020, 16:30 Alert
Linia wysokiego napięcia energetyka energia
fot. Pixabay

PGE Dystrybucja wybuduje linię napowietrzną Nowy Żmigród-Iwonicz. Spółka podaje, że całkowity koszt inwestycji wyniesie 41 milionów złotych.

Budowa linii i przyłączanie OZE

Projekt: „Budowa linii 110kV Nowy Żmigród-Iwonicz w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej w południowej części województwa podkarpackiego” jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 25 września 2018 roku w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – działanie 1.1 „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Całkowity koszt projektu pn. „Budowa linii 110kV Nowy Żmigród-Iwonicz” wynosi 41 mln zł i obejmuje trzy zadania: rozbudowę stacji 110/15 kV Nowy Żmigród, rozbudowę stacji 110/15 kV Iwonicz, budowę linii 110 kV Nowy Żmigród-Iwonicz.

Wysokość dofinansowania ze środków unijnych to 23,5 mln zł. Terytorialnie projekt dotyczy części obszaru województwa podkarpackiego obejmując powiaty jasielski i krośnieński, a realizowany będzie realizowany na terenie gmin Nowy Żmigród, Chorkówka, Dukla, Miejsce Piastowe, Iwonicz.

Linia 110 kV Nowy Żmigród-Iwonicz pozwoli przyłączać nowe duże moce wytwórcze z odnawialnych źródeł energii.

CIRE.PL/Jędrzej Stachura

PGE wybrała wykonawcę projektu przyłącza dla morskiej farmy wiatrowej Baltica-3