PGE Dystrybucja przyspieszy pociągi z Warszawy do Poznania

23 maja 2022, 07:15 Alert

PGE Dystrybucja zakończyła dwie inwestycje w województwie łódzkim. Modernizacje w Jasionnej i Jackowicach sprawią, że pociągi na trasie Warszawa-Poznań będą w stanie osiągnąć większą prędkość.

Infrastruktura stacji Jasionna. Fot. Polska Grupa Energetyczna
Infrastruktura stacji Jasionna. Fot. Polska Grupa Energetyczna

PGE Dystrybucja podaje, że zwiększenie prędkości przejazdu na trasie Warszawa–Poznań do 160 km/h wymagało budowy stacji trakcyjnych wzdłuż trasy oraz budowy rozdzielni 110 kV w miejscowościach Jasionna (między Sochaczewem a Łowiczem) i Jackowice (pomiędzy Łowiczem a Kutnem).

– Szybkobieżne pociągi pobierają z sieci trakcyjnej znaczną moc, ok.6 MW, co wiąże się z koniecznością przebudowy infrastruktury energetycznej zasilającej trakcję kolejową. Dla zasilenia rozdzielni 110 kV w Jasionnej i Jackowicach wybudowaliśmy dwie nowe linie i włączyliśmy je w istniejące ciągi – podkreśla Andrzej Piętka, dyrektor generalny łódzkiego oddziału PGE Dystrybucja.

W nowej konfiguracji stacja Jasionna jest zasilana z ciągu 110 kV Boryszew–Widok dwoma liniami kablowymi o długości ok. 1 km, natomiast stacja Jackowice pobiera moc z ciągu 110 kV Łowicz 1–Żychlin dwutorową linią o długości ok. 0,9 km. Stacje wybudowano jako napowietrzne rozdzielnie, z zastosowaniem tradycyjnej aparatury 110 kV. Obydwa obiekty są bezobsługowe, w pełni zautomatyzowane, sterowane poprzez system telemechaniki z poziomu Oddziałowego Centrum Dyspozytorskiego w Łodzi lub Obszarowego Centrum Dyspozytorskiego w Łowiczu bądź Żyrardowie. Dla zapewnienia bezpieczeństwa stacje objęte są systemami zdalnego nadzoru: sygnalizacji pożaru, włamania i napadu oraz telewizji monitorującej – czytamy w komunikacie.

Polska Grupa Energetyczna/Jędrzej Stachura

Fedorska: Niemcy mogą odrzucić tanie koleje, które miały promować oszczędzanie energii