PGE Dystrybucja rozpoczęła modernizację stacji GPZ w Łosicach

11 maja 2022, 14:00 Alert

PGE Dystrybucja Oddział Lublin poinformowała, że rozpoczęła modernizację infrastruktury energetycznej dla stacji GPZ Łosice. Dzięki zastosowaniu Mobilnego Pola Modułowego WN (wysokiego napięcia) inwestycja w Łosicach będzie realizowana bez ograniczeń pracy sieci – podkreśla spółka.

Mobilne Pole Modułowe. Fot. Polska Grupa Energetyczna
Mobilne Pole Modułowe. Fot. Polska Grupa Energetyczna

Lubelski oddział PGE Dystrybucja rozpoczął kompleksową przebudowę stacji GPZ Łosice. Zdaniem PGE, inwestycja ta wzmocni niezawodność dostaw energii elektrycznej dla odbiorców oraz zwiększy możliwości przyłączeniowe odnawialnych źródeł energii (OZE).

Przewidywany koszt modernizacji GPZ Łosice wyniesie ok. 1,6 mln zł. Zakres prac obejmuje wymianę wyłączników i przekładników prądowych, które pozwolą dostosować linię do pracy w wysokiej temperaturze. Dzięki tymczasowemu zastosowaniu Mobilnego Pola Modułowego WN (wysokiego napięcia) możliwa jest realizacja przebudowy infrastruktury dystrybucyjnej związanej z wymianą aparatury 110 kV bez konieczności stosowania wyłączeń. To innowacyjne rozwiązanie pozwoli na pracę stacji bez jakichkolwiek ograniczeń oraz kompleksową realizację inwestycji przez cały proces modernizacyjny. Już samo użycie Mobilnego Pola zwiększa parametry jakościowe przesyłanej energii elektrycznej – podaje spółka.

– Jest to nowatorskie i pierwsze w kraju rozwiązanie z zastosowaniem aparatury 110 kV wraz z przedłużaczem kablowym 110 kV na platformie mobilnej, która może być instalowana w dowolnie wybranym miejscu. Dzięki zastosowaniu urządzenia będzie możliwe zapewnienie bezpieczeństwa pracy sieci podczas modernizacji elementów stacji elektroenergetycznych, nie powodując ograniczeń pracy sieci. Poprawi to znacząco jakość zasilania oraz bezpieczeństwo energetyczne odbiorców indywidualnych oraz firm w regionie – podkreślił Dariusz Dudek, dyrektor generalny PGE Dystrybucja, oddział Lublin.

Techniczne możliwości pola modułowego zostały opracowane przez Departament Specjalistyczny Oddziału Lublin. Wyposażenie modułu umożliwia podłączenie do systemu sterowania i nadzoru, zapewniając pełny nadzór dyspozytorski – tak jak przy tradycyjnym polu 110 kV. Pozwala również na realizację inwestycji nawet w okresie obowiązujących ograniczeń temperaturowych, związanych z przeciążaniem się elementów sieci. Transport Mobilnego Pola Modułowego WN może odbywać się przy użyciu jednej platformy samochodowej i nie wymaga specjalnych zezwoleń na przemieszczanie się po drogach publicznych. Po zakończeniu inwestycji może być w prosty sposób przetransportowane na inny obiekt celem zastępowania pól 110 kV przy realizacji kolejnych zadań – czytamy w komunikacie.

Polska Grupa Energetyczna/Jędrzej Stachura

PGE dostarczy zieloną energię na potrzeby CMC Poland i Grupy Raben