PGE, Enea i Tauron złożyły do UOKiK wniosek o utworzenie wspólnej spółki offshore

13 lipca 2021, 16:30 Alert
Morska farma wiatrowa Anholt/Dania. Fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki
Morska farma wiatrowa Anholt/Dania. Fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki

Polska Grupa Energetyczna (PGE), Enea i Tauron złożyły 5 lipca wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) dotyczący koncentracji polegającej na utworzeniu wspólnych przedsiębiorstw. Chodzi o powołanie wspólnego podmiotu, który będzie składał nowe wnioski  i pozwolenia na lokowanie nowych morskich farm wiatrowych.

PGE,  Enea i Tauron zawarły w styczniu list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie morskiej energetyki wiatrowej. Grupy informowały wówczas, że chcą powołać spółkę celową, która będzie się ubiegać o nowe koncesje. Nowe projekty morskich farm wiatrowych pojawiłyby się na Bałtyku w latach 30., po tym jak wygrają aukcje, które odbędą się w 2025 i 2027 roku. Wniosek do UOKiK wpłynął  5 lipca.

Pod koniec czerwca Tauron przekazał do hiszpańskiej spółki OW Offshore oświadczenie o wygaśnięciu zawartej wcześniej umowy o współpracy dotyczącej rozwijania projektów budowy morskich farm wiatrowych w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej na Morzu Bałtyckim.

Bartłomiej Sawicki

Giganci energetyki będą razem budować offshore w nowej spółce celowej