PGE Energia Ciepła rozpoczęła sezon remontowy w elektrociepłowni w Zgierzu

30 czerwca 2020, 17:00 Alert
PGE logo
Logo PGE. Fot. BiznesAlert.pl

PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu prowadzi remonty i przeglądy jednostek wytwórczych oraz urządzeń i instalacji technologicznych.

Sezon remontowy

Spółka podkreśla, że każdy sezon remontowy w elektrociepłowniach ma poprawić stan techniczny kotłów, urządzeń, instalacji oraz zapewnić bezawaryjność pracy i ciągłość produkcji.

W czerwcu PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu wykonała przegląd rezerwowo-szczytowego kotła wodnego. W sierpniowym postoju remont bieżący przejdzie podstawowa jednostka wytwórcza, czyli parowy kocioł fluidalny wraz z urządzeniami pomocniczymi. Przeglądowi podlegać będą takie urządzenia jak: elektrofiltr, obrotowe podgrzewacze powietrza, młyny węglowe, wentylatory ciągu i podmuchu, wentylator fluidalny oraz instalacja suchego odpopielania.

Koncern przeprowadzi również przeglądy oraz drobne naprawy urządzeń nawęglania, w tym ładowarko-zwałowarek. Na wrzesień zaplanowany jest przegląd drugiego kotła rezerwowo-szczytowego oraz kotła parowego. Oprócz typowych robót remontowych w okresie letnim prowadzone są również prace związane z rewizjami wewnętrznymi i próbami ciśnieniowymi urządzeń podlegających nadzorowi Urzędu Dozoru Technicznego. W tym roku będą to między innymi: rurociąg pary świeżej do turbiny TG-1, kolektor pary świeżej oraz podgrzewacze turbiny TG-2.

PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu, zgodnie z przyjętym Programem Inwestycyjnym Elektrociepłowni Zgierz, rozpoczęła fazę przygotowania inwestycji do realizacji. W ramach prac przygotowawczych zostały przeprowadzone badania geologiczne terenu. Spółka planuje pozyskanie zewnętrznego finansowania w ramach wsparcia CHP oraz innych dostępnych programów.

Polska Grupa Energetyczna/Jędrzej Stachura

PGE otrzymała dofinansowanie na modernizację sieci ciepłowniczej