PGE otrzymała dofinansowanie na modernizację sieci ciepłowniczej

17 czerwca 2020, 17:30 Alert
PGE ciepłownictwo węzeł cielny
fot. Paweł Wyszomirski / PGE Energia Ciepła

PGE Energia Ciepła informuje, że sieci ciepłownicze w Toruniu i Gminie Siechnice otrzymały dofinansowanie na rozwój i modernizację z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ).

Modernizacja i przyłączanie

PGE Toruń i wrocławska Kogeneracja otrzymały łącznie ponad 11 mln złotych dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na modernizację sieci i węzłów oraz przyłączanie nowych odbiorców do systemu ciepłowniczego. Inwestycje toruńskiej i wrocławskiej spółki znalazły się na liście 22 projektów pozytywnie ocenionych w ramach konkursu zorganizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

W połowie ubiegłego roku PGE Toruń i Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA, spółki należące do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, zgłosiły do konkursu przeprowadzonego przez NFOŚiGW projekty wpływające na zwiększenie efektywności energetycznej, niezawodności dostaw ciepła oraz rozwoju rynku ciepła, poprzez przyłączanie kolejnych odbiorców do sieci ciepłowniczej. Oba projekty – toruński i wrocławski – uzyskały pozytywną ocenę NFOŚiGW skutkującą przyznaniem dofinansowania w wysokości ok. 9 mln PLN dla projektu w Toruniu i ponad 2 mln PLN dla przedsięwzięcia we Wrocławiu.

W ramach toruńskiego projektu pn. „Modernizacja sieci ciepłowniczych i grupowych węzłów cieplnych w Toruniu – etap II” planowana jest wymiana ponad dziewięciu kilometrów sieci kanałowych na nowoczesne sieci preizolowane, likwidacja 11 grupowych węzłów cieplnych oraz wybudowanie 45 nowych, efektywnych węzłów indywidualnych w budynkach odbiorców. Modernizacja prowadzona będzie niemal we wszystkich rejonach Torunia.

PGE podaje, że projekt „Przyłączenia odbiorców do systemu ciepłowniczego poprzez budowę osiedlowych sieci ciepłowniczych i przyłączy w Siechnicach i Świętej Katarzynie”, zgłoszony przez Kogenerację, polega na rozbudowie w Gminie Siechnice sieci ciepłowniczych o blisko trzy kilometry, wymianę istniejących kotłowni i likwidację węzła grupowego na rzecz efektywnych indywidualnych węzłów cieplnych. Rozbudowa sieci pozwoli na korzystanie z ciepła sieciowego kolejnym odbiorcom. Do sieci ciepłowniczej przyłączone zostaną zarówno obiekty nowo powstające, jaki i te pochodzące z tzw. rynku wtórnego, czyli korzystające dotychczas z innego, mniej efektywnego źródła ciepła.

– Cieszy mnie dodatkowe wsparcie finansowe dla projektów sieciowych w Toruniu i we Wrocławiu. To potwierdza, że obraliśmy dobry kierunek – inwestycji w rozwój, ekologię i efektywność energetyczną. Dzięki temu PGE Energia Ciepła będzie mogła rozszerzać zasięg swoich sieci ciepłowniczych, co umożliwi większej liczbie mieszkańców dostęp do bezpiecznego i komfortowego ciepła sieciowego, które równocześnie jest najlepszym sposobem ograniczania niskiej emisji (smogu) w mieście – mówi Przemysław Kołodziejak, p.o. prezesa zarządu PGE Energia Ciepła. – – Nasze plany inwestycyjne sięgają daleko, w kolejne fazy wchodzą również inwestycje w źródła wytwórcze w Siechnicach i Zgierzu. Naszym celem jest utrzymanie pozycji lidera w ciepłownictwie – dodaje.

Spółka zapewnia, że modernizacje sieci ciepłowniczych, wymiana węzłów grupowych na indywidualne na rynku toruńskim i w Gminie Siechnice dadzą również efekt środowiskowy, gdyż przyczynią się do redukcji emisji gazów cieplarnianych – dwutlenku węgla (o 1 188 ton rocznie w Toruniu i 147 ton rocznie w Gminie Siechnice). Realizacja inwestycji zmniejszy również zużycie tzw. energii pierwotnej (m.in. poprzez organicznie strat ciepła podczas przesyłania sieciami), co z kolei zwiększy efektywność energetyczną.

Projekty rozpoczną się jeszcze w tym roku, a ich zakończenie planowane jest na 2022 rok. Całkowity koszt projektu w Toruniu wynosi blisko 24 mln PLN, natomiast w przypadku Kogeneracji jest to prawie sześć milionów złotych.

Polska Grupa Energetyczna/Jędrzej Stachura

PGE chce zamienić Bełchatów w zielone zagłębie polskiej energetyki