PGE EO przejmuje swoją spółkę córkę

12 lutego 2018, 10:15 Alert

PGE Energia Odnawialna ogłosiła w ubiegłym tygodniu plan połączenia ze swoją spółką córką PGE Energia z Natury PEW.

Elektrociepłownia Gdańsk. Fot. BiznesAlert
Elektrociepłownia Gdańsk. Fot. BiznesAlert

Plany przejęć

Uzgodniony 30.01.2018 r. plan połączenia spółek zakłada przejęcie przez PGE Energia Odnawialna spółki PGE Energia z Natury PEW. W drodze sukcesji uniwersalne wszystkie aktywa i pasywa spółki przejmowanej przejdą na spółkę przejmującą oraz spółka przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej.

Od 2015 roku PGE Energia Odnawialna systematycznie przejmuje spółki zaangażowane w grupie PGE w działalność w obszarze energetyki odnawialnej. Celem tych działań jest optymalizacja i uproszczenia struktury właścicielskiej. PGE zdecydowało się na skoncentrowanie całej działalności związanej z produkcją energii elektrycznej z OZE, z wyłączeniem spalania i współspalania biomasy, w jednym podmiocie.

Fuzje w energetyce

W tych działań nastąpiło między innymi połączenie spółki PGE EO ze spółką Pelplin, PGE EO kupiła od PGE Obrót sześć małych elektrowni wodnych oraz przejęła część majątku PGE Energia Natury (FW Malbork 18MW i FW Kisielice 40,5MW). Nastąpiło też połączenie PGE EO z PGE Energia Natury oraz Eolica Wojciechowo (FW Wojciechowo 28MW oraz 6 spółek zależnych). Jednocześnie PGE wniosła do PGE EO aportem 100 proc. udziałów w spółce PGE EN, a NWZA PGE EO wydało zgodę na inkorporację do PGE EO spółek zależnych: PGE Energia Natury Kappa, PGE Energia Natury Bukowo, PGE Energia Natury Karnice oraz PGE Energia Natury Olecko. W ubiegłym roku PGE EO przejęło spółkę PGE Energia z Natury

Obecnie w strukturach PGE funkcjonuje 4 elektrownie szczytowo pompowe o łącznej mocy zainstalowanej 1 542,6 MW, 29 elektrowni wodnych – 95,8 MW, 14 farm wiatrowych- 542,7 MW oraz jedna elektrownia fotowoltaiczna – 0,6 MW.

CIRE.pl