TAG: PGE EO

PGE Energia Odnawialna uruchamia postępowanie przetargowe na budowę elektrowni PV Jeziórko, jednej z największych farm fotowoltaicznych w Polsce […]
Spółka PGE Energia Odnawialna poinformowała w czwartek o rozpoczęciu budowy pięciu nowych farm fotowoltaicznych. Wszystkie instalacje mają […]
PGE Energia Odnawialna otrzymała pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej PV Augustynka. Instalacja o mocy 25 MW powstanie na wydzierżawionych […]
PGE Energia Odnawialna i Gmina Kleszczów złożyły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie utworzenia wspólnego […]
PGE Energia Odnawialna uruchomiła na górze Żar w województwie śląskim magazyn energii o mocy 500 kW i pojemności użytkowej 750 kWh […]
PGE Energia Odnawialna rozpoczyna budowę 20 jednomegawatowych farm fotowoltaicznych. Inwestycje powstaną w siedmiu województwach: […]
PGE Energia Odnawialna zorganizuje warsztaty online dla firm zainteresowanych współpracą przy realizacji dostaw i usług związanych z bieżącą […]
PGE Energia Odnawialna przygotowuje się do wyboru inżyniera kontraktu, który będzie nadzorował kompleksową modernizację Elektrowni Szczytowo […]
Łopaty turbin wiatrowych należących do PGE Energia Odnawialna będą zabezpieczone przez osłony poliuretanowe. PGE uważa, że to rozwiązanie […]
PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, uruchomiła kolejną farmę fotowoltaiczną. Jednomegawatowa elektrownia PV Bliskowice […]
Na farmie fotowoltaicznej PGE na górze Żar zostały przeprowadzone testy innowacyjnego systemu informatycznego umożliwiającego monitoring […]
PGE Energia Odnawialna wdrożyła laserowy system do badania stanu technicznego łopat turbin wiatrowych. Nowoczesne rozwiązanie pomiarowe pozwala […]
Podczas Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego przedstawiciele spółek energetycznych rozmawiali o rozwoju i perspektywach technologii wodorowych w Polsce.
PGE Energia Odnawialna z Grupy PGE poinformowała, że obecnie prowadzi badania środowiskowe związane z budową jednej z największych farm […]
Nowoczesny robot z sonarem trafi do elektrowni wodnych należących do PGE Energia Odnawialna. Usprawni on pracę służb eksploatacyjnych podczas […]
Należąca do PGE Energia Odnawialna Elektrownia Szczytowo-Pompowa Porąbka-Żar kończy 40 lat. To jedna z największych tego typu inwestycji w […]
PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, rozpoczęła pionierski program wykorzystania lidara horyzontalnego do optymalizacji […]
We wtorek, 30 lipca 2019 r. PGE, PGE Energia Ciepła, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna oraz PGE Energia Odnawialna zawarły umowę […]
PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, przygotowuje się do uruchomienia pilotażowego projektu badawczo-rozwojowego […]
Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol podpisała dzisiaj list intencyjny w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej przez PGE […]
PGE Energia Odnawialna realizuje z Politechniką Wrocławską projekt polegający na opracowaniu i wdrożeniu systemu pomiarowego służącego […]
PGE Energia Odnawialna pracuje nad stworzeniem systemu umożliwiającego wczesne przewidywanie wystąpienia stanów awaryjnych turbin wiatrowych.
16 listopada 2018 roku Rada Nadzorcza PGE Energia Odnawialna powołała Pana Sławomira Zawadę na funkcję Prezesa Zarządu PGE Energia Odnawialna.
Przedstawiciele PGE Energia Odnawialna podpisali 17 lutego w Przemyślu – podczas 20 edycji konferencji „Europa Karpat” – […]
PGE Energia Odnawialna ogłosiła w ubiegłym tygodniu plan połączenia ze swoją spółką córką PGE Energia z Natury PEW.
PGE Energia Odnawialna rozpoczęła pomiary warunków wietrzności na Morzu Bałtyckim przy użyciu pływającego Lidaru. Badania mają potrwać dwa […]
W drugiej połowie 2018 roku PGE Energia Odnawialna S.A. planuje rozpoczęcie kompleksowej modernizacji Elektrowni Wodnej Dębe.
Należąca do spółki PGE Energia Odnawialna Elektrownia Szczytowo-Pompowa Żar zostanie zmodernizowana – zapowiedziała spółka. Prace mają […]
PGE Energia Odnawialna zmodernizuje stopnień wodny Krzywaniec piętrzący wodę dla pobliskiej elektrowni Dychów. Prace mają się rozpocząć w […]
PGE Energia Odnawialna przygotowuje się do uruchomienia pilotażowego programu adresowanego do przyszłych prosumentów, czyli osób, które […]
Z początkiem przyszłego roku szkolnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Siedlcach zostanie uruchomiona, we współpracy PGE Energia […]
PGE Energia Odnawialna przeprowadziła kolejną udaną próbę uruchomienia jednego z bloków energetycznych w Elektrowni Turów z wykorzystaniem […]
(Polska Agencja Prasowa) PGE przeprowadziła testy na utratę wartości aktywów. W efekcie w raporcie za pierwsze półrocze grupa dokona odpisu na […]
(Ministerstwo Rozwoju/CIRE.pl) Ministerstwo Rozwoju przedstawiło listę potencjalnych rządowych inwestycji, które będą ubiegać się o wsparcie […]
(CIRE.pl) Rada nadzorcza PGE Energia Odnawialna powołała nowego prezesa spółki, do zarządu spółki wszedł też nowy wiceprezes. Nowym prezesem […]