TAG: PGE EO
W Elektrowni Wodnej Dębe, należącej do spółki PGE Energia Odnawialna z Grupy Kapitałowej PGE, zainstalowany został jeden z […]
Nowoczesny robot z sonarem trafi do elektrowni wodnych należących do PGE Energia Odnawialna. Usprawni on pracę służb eksploatacyjnych podczas […]
Należąca do PGE Energia Odnawialna Elektrownia Szczytowo-Pompowa Porąbka-Żar kończy 40 lat. To jedna z największych tego typu inwestycji w […]
PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, rozpoczęła pionierski program wykorzystania lidara horyzontalnego do optymalizacji […]
We wtorek, 30 lipca 2019 r. PGE, PGE Energia Ciepła, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna oraz PGE Energia Odnawialna zawarły umowę […]
PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, przygotowuje się do uruchomienia pilotażowego projektu badawczo-rozwojowego […]
Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol podpisała dzisiaj list intencyjny w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej przez PGE […]
PGE Energia Odnawialna realizuje z Politechniką Wrocławską projekt polegający na opracowaniu i wdrożeniu systemu pomiarowego służącego […]
PGE Energia Odnawialna pracuje nad stworzeniem systemu umożliwiającego wczesne przewidywanie wystąpienia stanów awaryjnych turbin wiatrowych.
16 listopada 2018 roku Rada Nadzorcza PGE Energia Odnawialna powołała Pana Sławomira Zawadę na funkcję Prezesa Zarządu PGE Energia Odnawialna.
Przedstawiciele PGE Energia Odnawialna podpisali 17 lutego w Przemyślu – podczas 20 edycji konferencji „Europa Karpat” – […]
PGE Energia Odnawialna ogłosiła w ubiegłym tygodniu plan połączenia ze swoją spółką córką PGE Energia z Natury PEW.
PGE Energia Odnawialna rozpoczęła pomiary warunków wietrzności na Morzu Bałtyckim przy użyciu pływającego Lidaru. Badania mają potrwać dwa […]
W drugiej połowie 2018 roku PGE Energia Odnawialna S.A. planuje rozpoczęcie kompleksowej modernizacji Elektrowni Wodnej Dębe.
Należąca do spółki PGE Energia Odnawialna Elektrownia Szczytowo-Pompowa Żar zostanie zmodernizowana – zapowiedziała spółka. Prace mają […]