TAG: PGE EO
PGE Energia Odnawialna uruchomiła na górze Żar w województwie śląskim magazyn energii o mocy 500 kW i pojemności użytkowej 750 kWh […]
PGE Energia Odnawialna rozpoczyna budowę 20 jednomegawatowych farm fotowoltaicznych. Inwestycje powstaną w siedmiu województwach: […]
PGE Energia Odnawialna zorganizuje warsztaty online dla firm zainteresowanych współpracą przy realizacji dostaw i usług związanych z bieżącą […]
PGE Energia Odnawialna przygotowuje się do wyboru inżyniera kontraktu, który będzie nadzorował kompleksową modernizację Elektrowni Szczytowo […]
Łopaty turbin wiatrowych należących do PGE Energia Odnawialna będą zabezpieczone przez osłony poliuretanowe. PGE uważa, że to rozwiązanie […]
PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, uruchomiła kolejną farmę fotowoltaiczną. Jednomegawatowa elektrownia PV Bliskowice […]
Na farmie fotowoltaicznej PGE na górze Żar zostały przeprowadzone testy innowacyjnego systemu informatycznego umożliwiającego monitoring […]
PGE Energia Odnawialna wdrożyła laserowy system do badania stanu technicznego łopat turbin wiatrowych. Nowoczesne rozwiązanie pomiarowe pozwala […]
Podczas Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego przedstawiciele spółek energetycznych rozmawiali o rozwoju i perspektywach technologii wodorowych w Polsce.
PGE Energia Odnawialna z Grupy PGE poinformowała, że obecnie prowadzi badania środowiskowe związane z budową jednej z największych farm […]
Nowoczesny robot z sonarem trafi do elektrowni wodnych należących do PGE Energia Odnawialna. Usprawni on pracę służb eksploatacyjnych podczas […]
Należąca do PGE Energia Odnawialna Elektrownia Szczytowo-Pompowa Porąbka-Żar kończy 40 lat. To jedna z największych tego typu inwestycji w […]
PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, rozpoczęła pionierski program wykorzystania lidara horyzontalnego do optymalizacji […]
We wtorek, 30 lipca 2019 r. PGE, PGE Energia Ciepła, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna oraz PGE Energia Odnawialna zawarły umowę […]
PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, przygotowuje się do uruchomienia pilotażowego projektu badawczo-rozwojowego […]