PGE EO pomoże w kształceniu techników urządzeń i systemów OZE

11 kwietnia 2017, 13:45 Alert
oze fotowoltaika energetyka

Z początkiem przyszłego roku szkolnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Siedlcach zostanie uruchomiona, we współpracy PGE Energia Odnawialna, klasa przygotowująca do zawodu przyszłych techników urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Jak tłumaczy PGE EO utworzenie nowego kierunku kształcenia w siedleckim gimnazjum jest związane z rosnącym zapotrzebowaniem na specjalistów z dziedziny odnawialnych źródeł energii (OZE). Jednocześnie w ocenie spółki jest to też doskonały przykład współpracy nauki z biznesem na rzecz wypełnienia luki kadrowej jaką obecnie obserwujemy w segmencie elektroenergetyki.

Ukończenie w ZSP Nr 1 w Siedlcach kierunku „Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej” umożliwi absolwentom specjalizację w zakresie montażu i eksploatacji systemów energetyki odnawialnej m.in. energetyki słonecznej, wiatrowej, czy biomasowej.

W ramach współpracy PGE Energia Odnawialna doposaży trzy szkolne pracownie OZE w specjalistyczny sprzęt stanowiący podstawę do praktycznego kształcenia w tym zawodzie. Szkolne pracowanie wzbogacą się m.in. o moduł fotowoltaiczny, pompę ciepła, turbinę wiatrową i kocioł opalany biomasą.

– Obecnie w ramach sektora energetycznego bardzo dynamicznie rozwija się segment mikroinstalacji OZE – mówi Arkadiusz Sekściński, Wiceprezes Zarządu PGE Energia Odnawialna. Dostrzegamy możliwości biznesowe w segmencie tzw. energetyki prosumenckiej, czyli indywidualnych producentów i konsumentów energii elektrycznej. Na polskim rynku z powodzeniem działają już firmy produkujące kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne czy pompy ciepła oraz wiele firm instalatorskich i serwisowych- dodaje wiceprezes Sekściński.

Rekrutacja do nowej 30 -osobowej klasy kształcącej przyszłych przyszłych techników urządzeń i systemów energetyki odnawialnej ma się rozpocząć w czerwcu i potrwać do końca sierpnia br.

CIRE.PL