PGE oddaje do użytku kolejne farmy wiatrowe na lądzie

25 czerwca 2020, 12:45 Alert

Polska Grupa Energetyczna uruchomiła dwie nowe farmy wiatrowe Starza/Rybice i Karnice II. Inwestycja w północno-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego to 43 turbiny o łącznej moc zainstalowanej blisko 100 MW. Przedsięwzięcie zwiększa łączną moc zainstalowaną farm wiatrowych PGE o blisko 20 procent do 647 MW.

Fot. Bartłomiej Sawicki

Nowe farmy wiatrowe

Jacek Sasin, wicepremier, minister aktywów państwowych powiedział, że ta farma pokazuje, iż Polski rząd realizuje działania zmierzające w kierunku zmniejszenia emisyjności z poszanowaniem konwencjonalnej podstawy i dialogu ze stroną społeczną. – Inwestycja w farmy wiatrowe nie tylko poprawia bezpieczeństwo energetyczne kraju, ale ma też ogromne znaczenie dla regionu. To największa inwestycja w farmy wiatrowe w Polsce – zaznaczył.

Wiatraki, których przewidywana roczna produkcja wynosi 275 GWh energii, pozwolą zaspokoić potrzeby energetyczne około 120 tysięcy gospodarstw domowych. Turbiny dostarczył duński Vestas – podaje spółka. Moc przyłączeniowa wynosi 88 MW, a łączna moc zainstalowana 97,18 MW. Całkowity okres eksploatacji to 25 lat. Łączne nakłady inwestycyjne na realizację projektu wynoszą 545 mln zł. Koszt 1MW mocy zainstalowanej to 6,1 mln zł. Projekt otrzymał pożyczkę z EBI w wysokości 272,5 mln zł.

W ramach inwestycji powstałej na obszarze powiatów Kamień Pomorski i Gryfice zostały zbudowane 33 wiatraki o mocy znamionowej 2 MW i 10 wiatraków o mocy 2,2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyprowadzeniem mocy w postaci dwóch stacji transformatorowych.

PGE Energetyka Odnawialna jest największym producentem zielonej energii Polsce. Spółka posiada 16 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, cztery elektrownie szczytowo-pompowe oraz jedną farmę fotowoltaiczną na górze Żar. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2286,1 MW.

– Dwie nowe lądowe farmy wiatrowe oddane dzisiaj do użytku sprawiły, że łączna moc zainstalowana farm wiatrowych Grupy PGE zwiększyła się o blisko 20 procent do 647 MW. PGE czuje się odpowiedzialna za rozwój niskoemisyjnych projektów, które mają istotne znaczenie dla mieszkańców naszego kraju. Równolegle w całej Polsce rozwijamy projekty fotowoltaiczne i intensywnie pracujemy nad budową farm wiatrowych na Bałtyku – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

PGE chce podwoić moce w OZE

Polska Grupa Energetyczna podaje, że budowa nowych farm wiatrowych była możliwa dzięki wygranej w 2018 roku aukcji na sprzedaż energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii. -PGE musi się zmienić. Przed nami ogromne wyzwania wynikające przede wszystkim z tego, o nakazuje nam Unia Europejska, czyli transformacja i zmiana polityki klimatycznej. Jako PGE już podjęliśmy działania, dzisiejsza inwestycja jest tego dowodem, niezależnie od niej prowadzimy prace przygotowawcze przy innych inwestycjach w OZE – dodał.

– Dzięki tej inwestycji zwiększamy mocy zainstalowaną w PGE o 20 procent do 647 MW. Łączna moc OZE w PGE to 2,3 GW chcemy to podwoić w ciągu 10 lat dzięki największemu programu inwestycyjnemu. Dzięki temu będziemy największym inwestorem energetycznym – powiedział prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

– To jednak początek, wkrótce oddamy do użytku także farmy fotowoltaiczne, chcemy do końca tej dekady mieć 2,5 GW na morzu. Polityka klimatyczna KE wmusza na nas zmiany w inwestycjach. Przykładem jest ta inwestycja. Moc zainstalowana OZE to 2,3 GW w PGE, chcemy w ciągu 10 lat podwoić naszą moc. To wielki program inwestycyjny będzie największym inwestorem energetycznym – przyznał.

Wiceminister Jacek Sasin powiedział, że Polska musi zmierzyć się w walce o czyste środowisko. – Polityka klimatyczna determinuje zmiany i wyzwania. Musimy szukać innych źródeł niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Węgiel daje nam wciąż bezpieczeństwo energetyczne, ale jest on w zakazanym indeksie – zaznaczył.

– Ta inwestycja, a więc dwie farmy wiatrowe, zasili 120 tys. gospodarstw domowych. Przed nami kolejne projekty na lądzie i na morzu. To jest obszar, który śledzimy ze szczególnym zainteresowaniem. Nowy miks ma doprowadzić do zmiany naszej gospodarki z udziałem gazu, OZE, ale i atomu – podkreślił Sasin.

Bartłomiej Sawicki/Jędrzej Stachura