PGE GiEK z dofinansowaniem proekologicznych projektów w Elektrowni Opole

30 maja 2019, 14:15 Alert
PGE Elektrownia Opole. Fot. PGE
PGE Elektrownia Opole. Fot. PGE

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (WFOŚiGW) dwie umowy o dofinansowanie projektów proekologicznych, które zrealizowane zostaną w Elektrowni Opole. Na podstawie umów spółka otrzyma pożyczki w wysokości 72,2 mln zł.

Wsparcie otrzymały projekty, które zakładają redukcję emisji pyłów poprzez modernizacje elektrofiltrów na blokach 3 i 4. Wcześniej, w lutym br. Spółka zawarła z WFOŚiGW trzy umowy o udzielenie pożyczek, co łącznie daje sumę 187,4 mln zł na ograniczenie emisyjności jednostek opolskiej elektrowni, dostosowując ją do Konkluzji BAT.

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo energetyczne wiążemy z troską o środowisko naturalne. Zrealizowaliśmy już kilkadziesiąt projektów współfinansowanych ze środków pomocowych, które zyskały aprobatę funduszu ochrony środowiska, co jest najlepszym dowodem, że działania naszej spółki w zakresie ochrony środowiska są dostrzegane i doceniane. Tak duże wsparcie finansowe przyczyni się do dostosowania pracy bloków do zaostrzonych norm środowiskowych, które zaczną obowiązywać już za dwa lata. Zapewni to pracę bloków 3 i 4 Elektrowni Opole po 2021 roku i przyczyni się do poprawy jakości powietrza – zapewnia Robert Ostrowski, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna