PGE GiEK zakończyła eksploatację dwóch bloków Elektrowni Rybnik

19 sierpnia 2021, 18:15 Alert
Elektrownia Rybnik. Źródło: Polska Grupa Energetyczna
Elektrownia Rybnik. Źródło: Polska Grupa Energetyczna

Polska Grupa Energetyczna (PGE) poinformowała, że 16 sierpnia 2021 roku została zakończona eksploatacja bloków energetycznych nr 1 i 2 na węgiel kamienny w Elektrowni Rybnik. Wyłączenie jednostek jest związane z wejściem w życie tzw. konkluzji BAT. Docelowo, moc wyłączonych bloków w tej lokalizacji zostanie uzupełniona energią z nowego, niskoemisyjnego źródła gazowego – podaje spółka.

Decyzja zarządu PGE GiEK o wyłączeniu z eksploatacji bloków 1 i 2 w Elektrowni Rybnik była podyktowana wejściem w życie od 17 sierpnia 2021 roku nowych norm środowiskowych Unii Europejskiej – tzw. konkluzji BAT, do których jednostki nie zostały dostosowane.

– Obydwa bloki, zgodnie z planem rozwoju Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i warunkami zapisanymi w Umowie na Świadczenie Usług Przesyłania pomiędzy GiEK a Operatorem Systemu Przesyłowego, zostały zgłoszone do wyłączenia już w 2018 roku. W ostatnim czasie pracowały jako jednostki szczytowe w reżimie pracy 1500 h/rok. Biorąc pod uwagę ich stan techniczny oraz brak spełnienia nowych wymogów środowiskowych ich dalsza eksploatacja byłaby ekonomicznie nieuzasadniona – zakomunikował koncern.

Bloki nr 1 i 2 do dziś przepracowały po 300 tys. godzin, co przewyższa projektowany techniczny czas życia jednostek węglowych bez gruntownej modernizacji. PGE GiEK planuje budowę nowych niskoemisyjnych bloków parowo-gazowych.

– Obecnie w eksploatacji w Elektrowni Rybnik pracuje sześć bloków energetycznych o łącznej mocy zainstalowanej 1350 MW. Nasza spółka jest w procesie transformacji energetycznej i w związku z tym prowadzimy prace nad odtworzeniem zdolności wytwórczych rybnickiej elektrowni poprzez budowę nowego źródła energii, które będzie mniej emisyjne niż wyłączone bloki starszej generacji – podkreśla Andrzej Legeżyński, prezes PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Polska Grupa Energetyczna/Jędrzej Stachura

Elektrownia Rybnik będzie opalana węglem do 2030 roku