PGE wybuduje drugą linię instalacji termicznego przetwarzania odpadów w Rzeszowie

12 marca 2021, 18:00 Alert
Logo PGE BiznesAlertpl
Logo PGE. Fot. BiznesAlertpl

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE przygotowuje się do budowy II linii technologicznej w Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE) w Rzeszowie. Druga linia będzie wykorzystywać istniejącą infrastrukturę, która powstała w ramach prac związanych z budową pierwszej linii przekształcania odpadów. Projekt zostanie zakończony w 2023 roku.

PGE podaje, że Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE), działająca na terenie Elektrociepłowni w Rzeszowie, została oddana do użytku pod koniec 2018 roku. Od początku została zaplanowana jako instalacja składająca się z dwóch linii technologicznych o łącznej zdolności przetwarzania 180 tys. ton odpadów rocznie. Zgodnie z tymi założeniami zaprojektowany został budynek główny wraz z rozwiązaniami komunikacyjnymi oraz instalacjami pomocniczymi.

Aktualna wydajność pierwszej linii wynosi ok. 100 tys. ton rocznie. Wydajność drugiej linii technologicznej będzie wynosić ok. 80 tys. ton rocznie. Zespół projektowy inwestycji pracuje aktualnie nad przygotowaniem postępowania przetargowego, którego celem będzie wybór generalnego wykonawcy inwestycji. Według wstępnego harmonogramu, projekt ma wejść w fazę inwestycyjną na początku listopada 2021 roku. Przekazanie do eksploatacji planowane jest na grudzień 2023 roku.

Rozbudowana instalacja ITPOE będzie nadal przetwarzać odpady komunalne oraz odzyskiwać z nich energię elektryczną i ciepło dla mieszkańców Rzeszowa przyłączonych do miejskiego systemu ciepłowniczego. Funkcjonująca instalacja przyczynia się do znacznej poprawy warunków środowiskowych poprzez ograniczenie składowania odpadów komunalnych na rzecz ich bieżącego przetwarzania dla celów energetycznych, a także z powodu ograniczenia spalania węgla kamiennego w procesie wytwarzania ciepła. W ten sposób mocno ograniczona została emisja tlenków siarki, azotu oraz pyłów do atmosfery.

– Dzięki budowie II linii technologicznej w ITPOE zwiększy się jej wydajność. Po zakończeniu inwestycji w 2023 roku będziemy w stanie przetwarzać w sumie do 180 tys. ton odpadów rocznie. Odzyskiwanie energii elektrycznej i cieplnej z odpadów poprawia efektywność lokalnego systemu gospodarowania odpadami i doskonale wpisuje się w gospodarkę obiegu zamkniętego – powiedział Paweł Majewski, dyrektor Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Rzeszowie.

Polska Grupa Energetyczna/Jędrzej Stachura

Dokąd ze śmieciami atomowymi?