PGE podpisała umowę na budowę jednostek wytwórczych w Zgierzu

11 marca 2022, 17:30 Alert

PGE Energia Ciepła i konsorcjum MIKO-TECH i SMART EPC podpisały umowę na budowę nowych jednostek wytwórczych w Zgierzu.

Elektrociepłownia Zgierz. Fot. Polska Grupa Energetyczna
Elektrociepłownia Zgierz. Fot. Polska Grupa Energetyczna

– Podpisanie umowy na budowę nowych jednostek wytwórczych w Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Zgierzu to kolejny krok w transformacji ciepłownictwa kraju. Nowa jednostka kogeneracyjna, to efekt przyjętej strategii, w ramach której konsekwentnie przechodzimy na paliwo niskoemisyjne w naszych elektrociepłowniach. Powstanie ważnej dla miasta inwestycji zapewni produkcję ciepła w sposób efektywny i przyjazny dla środowiska oraz zdrowia jego mieszkańców -powiedział Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Polska Grupa Energetyczna podaje, że podpisana umowa dotyczy budowy nowej jednostki kogeneracyjnej gazowej opartej o zespół 3 silników gazowych o mocy ok, 4,4 MWe/5MWt każdy, uzupełnionej kotłem rezerwowo-szczytowym o mocy 7 MWt oraz źródłem OZE w postaci kolektorów słonecznych o mocy ok. 100 kWt w Elektrociepłowni Zgierz. Nowa jednostka kogeneracyjna zastąpi wyeksploatowane źródła wytwarzania oparte na paliwie węglowym. W projekcie została uwzględniona również budowa niezbędnego przyłącza gazowego i przyłącza do sieci elektroenergetycznej wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą. Realizacja projektu została zaplanowana na lata 2022-2023.

– Naszym priorytetem jest zagwarantowanie mieszkańcom i miejskim instytucjom w Zgierzu bezpieczeństwa energetycznego m.in. poprzez zapewnienie dostaw ciepła wytwarzanego w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Dzisiejsze podpisanie umowy jest istotnym aspektem w zakresie zmniejszenia negatywnego oddziaływania zgierskiej elektrociepłowni na środowisko. Budowa nowego źródła kogeneracyjnego, a także modernizacja sieci ciepłowniczej w Zgierzu to krok w kierunku poprawy jakości powietrza i ochrony środowiska, a co za tym idzie – zdrowia mieszkańców – powiedział Krzysztof Fuzowski, dyrektor Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Zgierzu.

Projekt zgierskiej elektrociepłowni dotyczy budowy nowego układu kogeneracyjnego opartego o paliwo gazowe w Elektrociepłowni Zgierz. Nowymi jednostkami podstawowymi elektrociepłowni będą silniki gazowe z generatorami energii elektrycznej wraz z kotłem szczytowo-rezerwowym wsparte instalacją OZE.

Polska Grupa Energetyczna/Jędrzej Stachura

PGE otrzymała decyzję środowiskową na potrzeby Elektrociepłowni Bydgoszcz