PGE przygotowuje się do sezonu grzewczego

4 sierpnia 2023, 10:35 Alert

W elektrociepłowniach PGE Energia Ciepła z Grupy PGE lato to czas intensywnych modernizacji, konserwacji, przeglądów urządzeń produkcyjnych i wymiany ciepłociągów. Dzięki temu, w okresie grzewczym, czyli od jesieni do wiosny, elektrociepłownie. Jednocześnie, latem cały czas jest także produkowane ciepło na potrzeby podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Elektrociepłownia w Toruniu. Fot. PGE EC
Elektrociepłownia w Toruniu. Fot. PGE EC

– Priorytetem z perspektywy działalności PGE Energia Ciepła jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła dla naszych klientów. Dlatego jesienią infrastruktura musi być w pełni sprawna i gotowa, gdy rozpoczyna się sezon grzewczy, a wiosna i lato to jedyny czas, gdy spółka może przeprowadzić kompleksowe prace remontowe i modernizacyjne – mówi Maciej Jankiewicz, prezes zarządu PGE Energia Ciepła

– Dodatkowo, realizujemy także działania modernizacyjne na sieciach, które poprawią z kolei efektywność systemów ciepłowniczych. Modernizacje przyniosą również korzyści środowiskowe. Dzięki nowym ciepłociągom ograniczone zostaną straty ciepła, co wpłynie na oszczędność i zmniejszenie ilości energii pierwotnej koniecznej do wykorzystania w produkcji – dodaje.

Elektrociepłownie PGE Energia Ciepła znajdują się w 16 polskich miastach, dla których produkują w kogeneracji ciepło i energię elektryczną. Obecnie we wszystkich tych lokalizacjach prowadzony jest przegląd infrastruktury ciepłowniczej oraz realizowane są wszelkie potrzebne remonty i modernizacje.

W Rzeszowie prowadzony jest remont bloku gazowo – parowego, w Toruniu i Zielonej Górze przegląd turbin gazowych. Toruńska turbina typu lotniczego, jedna z dwóch w 6-letniej elektrociepłowni, przechodzi serwisowe badanie. Zielonogórska turbina już na przełomie maja i czerwca została sprawdzona i jest gotowa do sezonu grzewczego. W Lublinie natomiast turbina parowa przechodzi obecnie kapitalny remont. Cykliczne przeglądy i remonty pozwalają na niezawodną pracę turbin przez kolejne tysiące godzin ich pracy.

Bydgoszczanie w nadchodzącym sezonie grzewczym otrzymają ciepło również z oddanej w lipcu tego roku nowoczesnej, niskoemisyjnej kotłowni gazowej o łącznej mocy ok. 40 MW. Zastąpiła ona całkowicie kotły węglowe Elektrociepłowni Bydgoszcz I. Jednocześnie z prowadzonymi inwestycjami, aby utrzymać niezawodność dostaw ciepła do czasu oddania nowych jednostek produkcyjnych, w drugiej bydgoskiej elektrociepłowni remontowane są turbozespół i kocioł parowy.

Krakowska elektrociepłownia, jako największy producent ciepła i energii elektrycznej dla mieszkańców miasta oraz krakowskich firm i instytucji, modernizuje blok energetyczny wraz urządzeniami pomocniczymi. W ciągu zaledwie 45 dni wykonano 880 spoin montażowych w bloku energetycznym.

W gdańskiej elektrociepłowni już w maju rozpoczął się remont jednego z bloków wytwórczych. Oprócz tego dokonywane są niezbędne naprawy w turbinie, pompach, wymiennikach ciepła, które podlegają również dokładnym czyszczeniom. Przegląd przeszły także instalacje oczyszczania spalin (IMOS) w gdańskiej, gdyńskiej oraz krakowskiej elektrociepłowni, tak by produkcja ciepła była jednocześnie przyjazna dla środowiska.

We Wrocławiu prowadzone są modernizacje na dwóch blokach ciepłowniczych, kotle wodnym i w instalacjach odsiarczania spalin.

W Szczecinie trwa remont kapitalny bloku ciepłowniczego, prowadzone są też prace w Elektrociepłowni Pomorzany. W elektrociepłowni w Kielcach również trwają modernizacje i remonty urządzeń, których celem jest zapewnienie niezawodności urządzeń produkcyjnych.

Dodatkowo, w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Siechnicach i Gryfinie sieci ciepłownicze wymieniane są na nowoczesne preizolowane, a grupowe węzły cieplne na indywidualne, które są bardziej wydajne. Ponadto w niektórych lokalizacjach przebudowywane są sieci cieplne magistralne, w tym napowietrzne, które zostaną posadowione w gruncie (Zielona Góra), trwa również modernizacja komór cieplnych (Toruń).

Łączne nakłady na modernizacje urządzeń produkcyjnych i sieci ciepłowniczych w PGE Energia Ciepła planowane są w całym 2023 roku, na poziomie ok. 380 milionów zł.

Polska Grupa Energetyczna / Jacek Perzyński

Nowa Elektrociepłownia w Siechnicach korzysta już niskoemisyjnych kotłów