PGE Ventures będzie polować na innowacje (RELACJA)

28 lutego 2018, 13:30 Energetyka
PGE ventures
Fot. BiznesAlert.pl

Program scoutingowy w ramach PGE Ventures, który ruszył we wrześniu 2017 roku ma zapewnić innowacyjne rozwiązań dla spółki – tak o dotychczasowej działalności mówił Ryszard Wasiłek wiceprezes PGE. „Grupa PGE wiąże duże nadzieje ze start-upami. Ogłoszona w 2016 roku strategia największej grupy energetycznej w Polsce zakładała innowacyjne działania. Strategia w istotny sposób będzie wpływała na rozwój start-upów. Synergia pomiędzy start-upami a PGE jest tym czego władze spółki oczekują – mówił Wasiłek. Liczymy na to, że współpraca będzie się rozwijała, że państwo pozwolą wysoki poziom innowacyjności nam jako grupie zapewnić – powiedział Ryszard Wasiłek.

Piotr Czak prezes PGE Ventures mówił, że jest przekonany, iż współpraca pozwoli na „wyskalowanie” i zapewni nowe źródła finansowania przyszłym zespołom. – Udało nam się ustrukturyzować nasze podejście do finansowania. Podzieliliśmy obszary poszukiwania start-upów na następujące obszary: optymalizacja prowadzonej działalności, magazynowanie energii i czyste technologie wytwórcze, technologie informatyczne i komunikacyjne, wzbogacanie surowców oraz utylizacja odpadów – wymieniał Czak. – Jestem głęboko przekonany, że w najbliższych tygodniach podpisane zostaną 2-3 nowe umowy – dodał.
Dwie pierwsze firmy, z którymi podpisano umowy to PiMERGE oraz Scanway.

PiMERGE dla PGE Ventures przygotowuje rozwiązania działająca w obszarze wzbogacania surowców oraz utylizacja odpadów. Scanway druga z firm, opracowała system, który służy do monitoringu infrastruktury sieciowej.

Piotr Czak mówił o korzyściach ze współpracy z PGE Ventures – Dajemy współpracę z PGE, zarówno w procesie walidacji jak i wdrożeń, doradztwo, wsparcie marketingowe, wsparcie kapitałowe – wyliczał.

Spółka ma w planach uruchomienie drugiej edycji programu, przeanalizowanie kolejnych 150 spółek, rozszerzone o kraje Europy środkowo-wschodniej. Jeśli spółka nawiąże współpracę z partnerami zagranicznymi będzie chciała aby ich przedstawicielstwa działały na terenie naszego kraju.

W 2018 roku PGE Ventures zamierza uruchomić i przeprowadzić drugą edycję programu scoutingowego, który swoim zasięgiem obejmie także kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Ponadto, fundusz zamierza zorganizować II edycję Startup Connector – wydarzenia będącego inicjatywą Fundacji Startup Poland, z którą PGE Ventures współpracuje i wspólnie z którą zorganizowało I edycję tego wydarzenia. W trakcie I edycji Startup Connector podczas trzech dni warsztatów zespół PGE Ventures spotkał się z ok. 30 start-upami. Wydarzenie zaowocowało nawiązaniem ścisłej współpracy z wybranymi start-upami, z którymi obecnie toczą się zaawansowane rozmowy negocjacyjne.

PGE Ventures zapowiedziało także uruchomienie zewnętrznych funduszy Venture Capital w ramach programów Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Zaletą tych programów jest m.in. możliwość zastosowania dźwigni finansowej, a tym samym zwiększenia puli środków przeznaczonych na inwestycje w innowacyjne projekty. PGE Ventures chce budować polski ekosystem start-upów, działając również jako inwestor środków własnych w ramach programów: PFR Starter FIZ, BRIdge Alfa, BRIdge VC. Do tych programów PGE Ventures złożyło wnioski o utworzenie funduszy zewnętrznych, w których PGE Ventures będzie pełnił rolę inwestora i tym samym będzie miał zasadniczy wpływ na strategię inwestycyjną funduszy.

Innowacyjność jest jednym z filarów strategii biznesowej Grupy PGE. Na obszar badań, rozwoju i innowacji do 2020 roku Grupa przeznaczy łącznie ok. 400 mln zł, z czego połowa to środki własne, a połowa to środki pozyskane w ramach finansowania zewnętrznego. 50 mln rocznie, które Grupa zamierza zainwestować ze środków własnych, zostanie przeznaczone na rozwój nowych technologii, produktów i linii biznesowych.

W ramach wspierania innowacyjnych przedsięwzięć PGE działała kompleksowo, dlatego inwestycjami kapitałowymi w start-upy zajmuje się spółka PGE Ventures, będąca specjalistycznym funduszem CVC, a inkubacją i akceleracją projektów na najwcześniejszym etapie rozwoju spółka PGE Nowa Energia. Pozwoli to na szybkie i sprawne działanie, a także optymalizację całego procesu.

BiznesAlert.pl/PGE