Węgiel ciąży PGE. Odpis aktualizacyjny sięga 7,5 mld zł

16 marca 2020, 11:00 Alert
Fot. PGE Energia Ciepła
Fot. PGE Energia Ciepła

Polska Grupa Energetyczna poinformowała o odpisie aktualizacyjnym w wysokości 7,5 mld zł z tytułu utraty wartości aktywów w segmencie energetyki konwencjonalnej opartej na źródłach węglowych.

Utrata wartości

Wyniki testów przeprowadzonych przez PGE wskazują na utratę bilansowej wartości wybranych rzeczowych aktywów trwałych w segmencie Energetyki Konwencjonalnej w wysokości ok. 7,5 mld złotych.

Równocześnie PGE przekazał informację o wystąpieniu przesłanek do odwrócenia odpisu w segmencie Energetyki Odnawialnej w wysokości ok. 0,4 mld złotych.

Zdarzenia te wpłyną na wyniki finansowe grupy za 2019 rok.  – Obniżą one skonsolidowany wynik netto o około 5,8 mld zł. Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie – zastrzega PGE. Powyższe zdarzenie ma charakter niegotówkowy. Sytuacja obniży wynik netto PGE o ok. 5,8 mld złotych za 2019 rok.

Segment energetyki konwencjonalnej w PGE to przede wszystkim elektrownie opalane węglem kamiennym, m.in. Elektrownia Opole, i węglem brunatnym, w tym Elektrownia Bełchatów. Grupa posiada także dwie kopalnie węgla brunatnego.

Bartłomiej Sawicki

Elektrownie PGE zapewnią bezpieczeństwo energetyczne na czas epidemii koronawirusa