PGE stawia na węgiel z polskich kopalń

14 sierpnia 2020, 17:00 Alert
Kopalnia Turów
Kopalnia Turów / fot. PGE

Ponad 90 procent węgla kamiennego, zakontraktowanego na 2020 rok, na potrzeby jednostek wytwórczych Polskiej Grupy Energetycznej będzie pochodziło z Polski. W 2020 roku spółka znacząco ograniczyła zakupy węgla z importu.

Bezemisyjność i budowa systemu energetycznego

Paliwo węglowe jest najważniejszym składnikiem miksu paliwowego Grupy PGE. Konwencjonalna podstawa systemu elektroenergetycznego w Polsce musi być zapewniona, ponieważ nie ma możliwości budowy w krótkim czasie bezemisyjnego systemu energetycznego.

W sierpniu 2020 roku zarząd PGE podjął decyzję o sprzedaży spółki PGE Paliwa (dawniej EDF Paliwa – przed przejęciem polskich aktywów EDF przez PGE w listopadzie 2017 roku). Trwa proces negocjacji z podmiotami zainteresowanymi zakupem.

Węgiel importowany przez PGE Paliwa trafia głównie do klientów zewnętrznych zainteresowanych zakupem węgla charakteryzującego się niską zawartością popiołu i siarki oraz pierwiastków chemicznych takich jak: chlor, fluor, rtęć czy azot, przy jednocześnie wysokiej wartości opałowej. Węgiel importowany przez PGE Paliwa dedykowany jest głównie dla tych odbiorców, którzy nie posiadają odpowiednich instalacji oczyszczania spalin, a wobec tego nie mogliby dotrzymać norm środowiskowych spalając węgiel o innych parametrach jakościowych.

W miksie paliwowym PGE duże znaczenie zaczyna odgrywać także energia ze źródeł odnawialnych. Grupa PGE posiada 17 farm wiatrowych (w tym uruchomione w 2020 roku farmy Starza/Rybice i Karnice II o mocy 97 MW i zakupiona w lipcu 2020 roku farma wiatrowa Skoczykłody o mocy 36 MW), 29 elektrowni wodnych, cztery elektrownie szczytowo-pompowe oraz jedną farmę fotowoltaiczną na górze Żar. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2322,1 MW.

Polska Grupa Energetyczna/Jędrzej Stachura

PGE Dystrybucja wprowadza zmiany w zarządzie