Odpis PGG uderzy w wyniki Energi

14 lutego 2020, 18:30 Alert
węgiel węglokoks
fot. Węglokoks

Polska Grupa Górnicza utworzyła odpis aktualizujący wartość posiadanych aktywów trwałych, w efekcie którego PGG zanotowało w 2019 roku stratę netto – poinformowała Energa, która jest jednym z akcjonariuszy PGG. Jej udział w stracie netto wyniesie 65 mln zł.

Uderzenie w Energę

PGG jest ujmowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy Energa metodą praw własności, w związku z czym udział grupy w powyższej stracie netto wyniesie – 65 mln zł. Powyższe zdarzenie ma charakter niegotówkowy. Pogorszy ono wynik netto Grupy Energa za 2019 rok bez wpływu na wynik EBITDA.

Zarząd Energa SA przekazał, że w dniu 14 lutego 2020 roku powziął informację o rozpoznaniu przez Polską Grupę Górniczą S.A. odpisu aktualizującego wartość posiadanych aktywów trwałych. W efekcie powyższego PGG w 2019 roku zanotowało stratę. – PGG jest ujmowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Energa metodą praw własności, w związku z czym udział Grupy w powyższej stracie netto wyniesie -65 mln zł. Powyższe zdarzenie ma charakter niegotówkowy. Pogorszy ono wynik netto Grupy Energa za 2019 rok bez wpływu na wynik EBITDA – podaje Energa.

Dane finansowe Grupy Energa mają charakter szacunkowy i będą podlegały badaniu przez audytora, w związku z czym mogą ulec zmianie w ostatecznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Energa za 2019 rok.

Energa ratuje górnictwo

Polska Grupa Górnicza kupiła w 2006 roku majątek produkcyjny Kompanii Węglowej, a w 2017 r. Katowickiego Holdingu Węglowego, rozpoczynając w ten sposób działalność wydobywczą w 15 przejętych kopalniach.Wśród akcjonariuszy Polskiej Grupy Górniczej są m.in. PGNiG Termika, Węglokoks, PGE  Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Enea, Energa Kogeneracja i TF Silesia.

Energa/Polska Agencja Prasowa