PGNiG pozyska 5 mld zł z obligacji

22 grudnia 2017, 06:45 Alert
PGNiG logo

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa  informuje, iż w 21 grudnia 2017 roku zawarł dokumentację programu emisji obligacji do kwoty 5 mld zł z organizatorami emisji: ING Bankiem Śląskim SA, Bankiem Polska Kasa Opieki SA, Bankiem Handlowym w Warszawie SA oraz Bankiem BGŻ BNP Paribas SA.

W ramach pięcioletniego Programu PGNiG będzie mogło emitować w ramach oferty niepublicznej obligacje z terminem zapadalności do 10 lat o oprocentowaniu stałym lub zmiennym. Obligacje mogą zostać wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst.

Obligacje będą emitowane w celu uzyskania środków na zaspokojenie bieżących potrzeb finansowych związanych z realizacją strategii Grupy Kapitałowej PGNiG.

PGNiG