TAG: Obligacje
Komisja Europejska (KE) przedstawiła nową strategię zwiększenia zrównoważonego charakteru systemu finansowego Unii Europejskiej (UE) i […]
PKN Orlen zakończył budowę księgi popytu i jeszcze w maju 2021 roku przeprowadzi emisję siedmioletnich obligacji o wartości 500 mln EUR z […]
 PKN Orlen wyemitował 10 tys. obligacji o łącznej wartości 1 mld zł. Łączna wartość zapisów w procesie budowy księgi popytu wyniosła 2,2 […]
Tauron poinformował, że 30 października 2020 roku obligacje o łącznej wartości nominalnej miliard złotych zostały opłacone w ramach programu […]
Tauron rozpoczął budowę książki popytu na pięcioletnie obligacje, których wartość nominalna może wynieść około miliard złotych. Ich […]
Tauron wyemituje na polskim rynku obligacje o wartości miliarda złotych na transformację energetyczną Grupy. Spółka podkreśla, że jest to […]
Tauron rozpoczął przygotowania do emisji obligacji o wartości około miliard złotych. Koncern zawarł umowę ramową z Europejskim Bankiem […]
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) objął transzę 10-letnich obligacji KGHM Polska Miedź o wartości 400 mln zł, w ramach pierwszej emisji […]
 19 czerwca 2019 r. zawarta została umowa kredytu na kwotę 6,07 mld zł, która zastępuje program emisji obligacji do kwoty 6,27 mld zł zawarty […]
Enea, w oparciu o wyniki zakończonego procesu budowania księgi popytu, podjęła decyzję o emisji obligacji o wartości nominalnej 1 mld zł w […]
KGHM Polska Miedź zawarł umowę emisyjną z instytucjami finansowymi dotyczącą programu emisji obligacji do kwoty 4 mld zł, podała spółka.
Zarząd KGHM Polska Miedź zamierza ustanowić program emisji obligacji, w ramach którego zakłada pierwszą emisję niezabezpieczonych obligacji do […]
Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa  informuje, iż w 21 grudnia 2017 roku zawarł dokumentację programu emisji obligacji do kwoty […]
PKN Orlen przydzielił 2 mln obligacji serii B 876 inwestorom, którzy wcześniej złożyli zapisy na 3 mln 184 tys. 407 sztuk papierów dłużnych […]
Zarząd PKN Orlen zdecydował o uruchomieniu emisji obligacji serii A w ramach programu publicznych emisji obligacji skierowanych do inwestorów […]