Tauron wyemituje obligacje o wartości miliarda złotych

2 listopada 2020, 13:45 Alert

Tauron poinformował, że 30 października 2020 roku obligacje o łącznej wartości nominalnej miliard złotych zostały opłacone w ramach programu emisji obligacji do dwóch miliardów złotych.

fot. Maciej Dorosiński

Obligacje i emisja

Spółka podaje, że obligacje zostały prawidłowo objęte przez obligatariuszy i tym samym emisja doszła do skutku. Warunki emisji zostały wskazane we wspomnianym powyżej raporcie bieżącym nr 49/2020 z 23 października 2020 roku.

W ramach aktualizacji informacji zawartych w raporcie bieżącym nr 46/2020 z piątego października 2020 roku. Emitent informuje, że Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju („EBOiR”) objął obligacje o łącznej wartości nominalnej 240 mln zł, co stanowi realizację intencji zawartych w umowie ramowej zawartej piątego października 2020 roku pomiędzy emitentem i EBOiR.

Tauron zaznacza, że wspomniana umowa ramowa ma zastosowanie jedynie do emisji obligacji, których dotyczy niniejszy raport bieżący.

Tauron/Jędrzej Stachura

Tauron podpisał umowę ramową z EBOiR ws. obligacji