Tauron wyemituje miliardowe obligacje na transformację energetyczną

23 października 2020, 15:45 Alert

Tauron wyemituje na polskim rynku obligacje o wartości miliarda złotych na transformację energetyczną Grupy. Spółka podkreśla, że jest to pierwsza w Polsce emisja obligacji Zrównoważonego Rozwoju. Środki pozyskane z tej operacji zostaną przeznaczone na przyspieszenie realizacji zielonych inwestycji spółki. Firma zakłada, że do 2030 roku będzie produkować ponad 65 procent energii w oparciu o odnawialne źródła energii.

Farmy wiatrowe. Źródło: Tauron
Farmy wiatrowe. Źródło: Tauron

Zielone inwestycje

Tauron podjął decyzję o emisji pięcioletnich obligacji o wartości miliarda złotych, które zostaną objęte przez inwestorów krajowego rynku finansowego. Emisja obligacji została zaplanowana na 30 października 2020 roku, a w realizację przedsięwzięcia jest zaangażowane konsorcjum banków: Santander Bank Polska jako prowadzący księgę popytu oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, Bank Polska Kasa Opieki oraz Erste Group Bank jako współprowadzący księgę popytu.

– Środki uzyskane z obligacji będą jednym z motorów napędowych Zielonego Zwrotu Taurona. Zależy nam przede wszystkim na zwiększeniu udziału odnawialnych źródeł energii w strukturze wytwórczej i szybkim ograniczeniu emisji CO2. Nasz plan przewiduje, że w perspektywie 2030 roku redukcja emisji sięgnie ponad 50 procent. Emisja obligacji to kolejny krok w budowie zdywersyfikowanego finansowania działalności niewęglowej Grupy – mówi Wojciech Ignacok, prezes zarządu Tauron Polska Energia.

Cele inwestycyjne

Środki finansowe z emisji zostaną przekazane przede wszystkim na projekty wiatrowe, fotowoltaiczne oraz inwestycje przyłączeniowe. Elementem kluczowym jest tu ograniczenie emisyjności CO2. W perspektywie 2030 roku Tauron chce produkować ponad 65 procent energii ze źródeł odnawialnych, przy jednoczesnym ograniczeniu emisyjności o połowę. Do 2025 roku rozbuduje bazę farm fotowoltaicznych do 300 MW oraz farm wiatrowych na lądzie o kolejne 720 MW (w tej chwili firma dysponuje mocą 380 MW zainstalowaną w technologii wiatrowej).

– Warto również zaznaczyć, że warunki emisji niniejszych obligacji zawierają innowacyjną formułę obligującą Tauron do spełnienia określonych zobowiązań redukcji emisyjności i wzrostu udziału źródeł odnawialnych w wytwarzaniu energii. To pokazuje, że nasza strategia to nie tylko zapisy, ale przede wszystkim realne działania które prowadzą do wyznaczonych celów – mówi Marek Wadowski, wiceprezes zarządu ds. finansów Tauron Polska Energia. – Cieszymy się, że na polskim rynku są instytucje finansowe wspierające Tauron w tej drodze – dodaje.

Zobowiązania te zostały sprecyzowane wprowadzeniem wskaźników zrównoważonego rozwoju do warunków emisji obligacji: wskaźnik redukcji emisji CO2 (średniorocznie o dwa procent) oraz wskaźnik zwiększenia mocy w OZE (średniorocznie o osiem procent).

– Wspomniana emisja obligacji na atrakcyjnych warunkach cenowych i bez kowenantów finansowych to kolejny dowód zaufania inwestorów do Grupy Tauron i potwierdzenie wiarygodności oraz stabilności finansowej Grupy na polskim rynku energetycznym – co cieszy nas szczególnie w tak trudnym obecnie okresie pandemii i ograniczonego zaufania rynku do emitentów – dodaje Marek Wadowski.

– Dziś trudno wyobrazić sobie zrównoważony rozwój bez zrównoważonych finansów. Dlatego Santander Bank Polska intensywnie angażuje się w procesy wspierające i determinujące zieloną transformację przedsiębiorstw, czego wynikiem było m.in. podjęcie decyzji o wycofaniu się z finansowania inwestycji opartych na węglu. Jednocześnie jesteśmy partnerem zmian w biznesie oferując firmom, jako pierwszy bank w Polsce, finansowanie powiązane z realizacją Celów Zrównoważonego Rozwoju. Taka forma finansowania definiuje nowoczesny biznes przynosząc korzyść dla środowiska – komentuje Aleksander Piniński, dyrektor ds. bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej w Santander Bank Polska.

Transformacja

Tauron jest właścicielem dziewięciu farm wiatrowych. W ubiegłym roku firma kupiła pięć farm wiatrowych w północnej Polsce, dzięki czemu zwiększyła moc zainstalowaną w technologii wiatrowej do 380 MW.Firma posiada też 34 hydroelektrownie zlokalizowane na terenie województw dolnośląskiego, opolskiego i małopolskiego. Ich łączna moc wynosi 143 MWe.

W tym roku w Jaworznie, na terenie dawnej elektrowni węglowej, rozpoczęła się budowa farmy fotowoltaicznej. To pierwsza elektrownia powstająca w ramach programu Tauron PV, zakładającego uruchomienie pięciu farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 100 MW. Farmy powstaną na terenach poprzemysłowych należących do Tauron Wytwarzanie. Inne przykłady takich inwestycji to budowa elektrowni fotowoltaicznych Choszczno I i Choszczno II, składających się docelowo z dziesięciu farm o łącznej mocy 12 MW. Choszczno I jest już na etapie budowy, a Choszczno II blisko ukończenia dokumentacji projektowej. Realizacja projektów ma charakter kompleksowy.

Tauron/Bartłomiej Sawicki

Sawicki: PGE wyda na transformację energetyczną więcej niż Polska na budowę atomu