PGNiG sprzedało w trzecim kwartale 2021 roku więcej gazu i zmniejszyło import z Rosji

20 października 2021, 08:30 Alert
Siedziba PGNiG. Fot.: Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl
Siedziba PGNiG. Fot.: Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

– Wolumen sprzedaży gazu ziemnego przez PGNiG w trzecim kwartale 2021 roku wyniósł 5,87 mld m sześc. wobec 5,38 mld m sześc. przed rokiem – poinformowała spółka w komunikacie, dotyczącym szacunkowych danych operacyjnych.

Wydobycie gazu ziemnego w trzecim kwartale wyniosło 1,25 mld m sześc. wobec 1,11 mld m sześc. rok wcześniej. Z kolei import gazu ziemnego wyniósł 3,72 mld m sześc. gazu wobec 3,7 mld m sześc. rok wcześniej. Import z kierunku wschodniego wyniósł 2,49 mld m sześc. wobec 2,51 mld m sześc. rok wcześniej.

Wolumen wydobycia ropy naftowej wzrósł w trzecim kwartale do 329,9 tys. ton z 306,3 tys. ton rok wcześniej. Wolumen sprzedaży ropy naftowej przez grupę PGNiG spadł do 322,1 tys. ton z 324,4 tys. ton przed rokiem.

Wolumen sprzedaży ciepła w trzecim kwartale wzrósł do 3,72 PJ z 3,08 PJ, a sprzedaży energii elektrycznej z produkcji spadł do 0,44 TWh z 0,45 TWh przed rokiem.

W wolumenie sprzedaży gazu poza Grupę PGNiG uwzględniona została sprzedaż realizowana przez spółki: PGNiG SA, PGNiG Supply&Trading oraz PGNiG Obrót Detaliczny. Jak podano, na dzień 30 września 2021 roku stan zapasów gazu należącego do PGNiG (obejmujący zapas obowiązkowy będący w gestii ministra właściwego ds. energii) wynosił ok. 3,45 mld m sześc. gazu w przeliczeniu na gaz wysokometanowy o cieple spalania 39,5 mJ/m sześc.

Podany stan zapasów obejmuje gaz wysokometanowy, zaazotowany zmagazynowany w Polsce i za granicą oraz gaz LNG w terminalach. Dane nie obejmują wolumenu gazu ziemnego będącego w gestii Operatora Systemu Przesyłowego Gaz-System.

Publikacja raportu za trzeci kw. grupy PGNiG zaplanowana jest na 25 listopada.

Polska Agencja Prasowa/Gabriela Cydejko

PGNiG podało wyniki finansowe po drugim kwartale. Są słabsze niż przed rokiem