PGNiG odkryło nowe złoże gazu w Wielkopolsce

10 grudnia 2020, 10:00 Alert

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, przy współpracy z Orlen Upstream, zakończyło wiercenie odwiertu Grodzewo-1 w gminie Śrem. Spółka szacuje, że otwór pozwoli na wydobycie ok. 20 mln m sześc. gazu ziemnego rocznie.

Odwiert. Fot. PGNiG
Odwiert. Fot. PGNiG

Nowe złoża gazu z Wielkopolski

– Sukces odwiertu Grodzewo-1 to kolejny dowód na duży potencjał węglowodorowy centralnej części województwa wielkopolskiego. Jesteśmy zdeterminowani by w pełni wykorzystać te zasoby, dlatego w przyszłym roku planujemy kolejne wiercenia w tym rejonie – powiedział Paweł Majewski, prezes zarządu PGNiG. – Powodzenie odwiertu cieszy tym bardziej, że prace przy nim były prowadzone w trudnych warunkach spowodowanych restrykcjami związanymi z pandemią koronawirusa – dodał.

Prace wiertnicze zrealizowała spółka Exalo Drilling należąca do Grupy Kapitałowej PGNiG. Głębokość wiercenia to 2940 metrów.

Odwiert Grodzewo-1 został zrealizowany w ramach koncesji łącznej nr 29/2001/Ł Śrem-Jarocin, na poszukiwanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego. Prace  były prowadzone wspólnie ze spółką Orlen Upstream – zgodnie z umową o współpracy zawartą w 2009 roku, PGNiG posiada 51 procent a Orlen Upstream 49 procent udziałów w koncesji.

Wcześniej w tym rejonie odkryto m.in. złoża Zaniemyśl, Środa Wielkopolska, Roszków, Kromolice i Kromolice Południe, Winna Góra, Lisewo, Komorze, a ostatnio złoże Miłosław.

Prowadzone prace są częścią realizowanego przez PGNiG intensywnego programu poszukiwawczego, obejmującego utwory czerwonego spągowca na Niżu Polskim. O ich zasobności i perspektywach obszaru świadczy fakt, że w ciągu ostatnich 50 lat w utworach czerwonego spągowca zostało odkrytych kilkadziesiąt złóż. Od lat 90. czerwony spągowiec pozostaje głównym celem prac poszukiwawczych PGNiG w zachodniej części kraju.

PGNiG/Mariusz Marszałkowski