PGNiG Norway odkryło Warkę i dostało nagrodę

14 czerwca 2022, 17:30 Alert

Spółka zależna PGNiG, PGNiG Norway, wspólnie z firmą Conoco Philips zdobyło nagrodę Exploration Innovation Prize 2022 za najbardziej innowacyjne odkrycie dokonane w ostatnich latach na szelfie norweskim – poinformowała w wtorek gazowa spółka.

Podczas konferencji naftowej w Oslo pt. „Najnowsze odkrycia na Norweskim Szelfie Kontynentalnym”, zorganizowanej przez norweskie stowarzyszenie Geonova, wyniki swych prac poszukiwawczych za ostatnie lata zaprezentowało wiele firm naftowych prowadzących poszukiwania na szelfie norweskim.

PGNiG Norway, wspólnie z firmą Conoco Philips przedstawiło wyniki uzyskane na złożu Warka, odkrytym na Morzu Norweskim w 2020 roku. Prospekt Warka został udokumentowany i nazwany przez PGNiG Norway, natomiast firma Conoco Philips przejęła operatorstwo na tym obiekcie na późniejszym etapie poszukiwań. Obecnie w koncesji PL1009, wewnątrz której znajduje się złoże Warka, Conoco Philips posiada 65 procent udziałów a PGNiG Norway 35 procent
W listopadzie 2020 roku polska gazowa spółka informowała o zakończonym z sukcesem wierceniu otworu poszukiwawczego na prospekcie Warka zlokalizowanym w obrębie koncesji PL1009 na Morzu Norweskim, w rejonie, w którym PGNiG Upstream Norway od lat prowadzi poszukiwania i wydobycie węglowodorów. Wstępnie oszacowane zasoby wydobywalne nowo odkrytego złoża mieszczą się w przedziale od 8 do 30 mld m sześc. gazu ziemnego i kondensatu.
Prospekt Warka został po raz pierwszy rozpoznany przez PGNiG Upstream Norway w 2015 roku. Później, we współpracy z ConocoPhillips wykonano dodatkowe analizy dla tego obiektu, co zaowocowało złożeniem wspólnego wniosku koncesyjnego z propozycją wiercenia otworu. Koncesja PL1009 przyznana została firmom w ramach rundy APA2018 na początku roku 2019, a wiercenie otworu poszukiwawczego rozpoczęto w sierpniu 2020 roku. Obecnie PGNiG Upstream Norway posiada 35 proc. udziałów w koncesji, na której zlokalizowane jest nowo odkryte złoże, a jej operatorem jest ConocoPhillips z 65 proc. udziałów. Data rozpoczęcia produkcji zależeć będzie od wyników przyszłych prac rozpoznawczych oraz uzgodnionej między partnerami strategii zagospodarowania złoża.

Złoże Warka zlokalizowane jest na południowy zachód od złóż Skarv i Ærfugl, w środkowej części Morza Norweskiego, ok. 240 km na północny zachód od wybrzeży Norwegii. Głębokość morza w tym miejscu wynosi ok. 400 m. Otwór poszukiwawczy, którym odkryto złoże Warka, zakończył wiercenie na głębokości 4985 m od poziomu morza. Do wiercenia wykorzystano platformę wiertniczą Leiv Eiriksson.

Potwierdzenie obecności gazu w prospekcie Warka jest kolejnym w ostatnim czasie sukcesem PGNiG Upstream Norway. W 2019 roku na koncesji PL838 spółka odkryła złoże gazu ziemnego i ropy naftowej o nazwie Shrek, które jest obecnie przygotowywane do zagospodarowania z wykorzystaniem infrastruktury produkcyjnej Skarv.

PGNiG/Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński