Złoże Warka zasili dostawy gazu dla Baltic Pipe

12 listopada 2020, 13:00 Alert

PGNiG poinformowało, że wiercenie otworu poszukiwawczego na prospekcie Warka zlokalizowanym w obrębie koncesji PL1009 na Morzu Norweskim zakończyło się sukcesem. PGNiG Upstream Norway prowadzi tam poszukiwania. Wstępnie oszacowane zasoby wydobywalne nowo odkrytego złoża mieszczą się w przedziale od 8 do 30 mld m sześc. gazu ziemnego i kondensatu.

Warka

Prospekt Warka został po raz pierwszy rozpoznany przez PGNiG Upstream Norway w 2015 roku. Później, we współpracy z ConocoPhilips, zostały wykonane dodatkowe analizy, co zaowocowało złożeniem wspólnego wniosku koncesyjnego z propozycją wiercenia otworu. Koncesja PL1009 została przyznana firmom w ramach rundy APA2018 na początku 2019 roku, a wiercenie otworu poszukiwawczego rozpoczęło się w sierpniu 2020 roku. Obecnie PGNiG Upstream Norway posiada 35 procent udziałów w koncesji, na której zlokalizowane jest nowo odkryte złoże, a jej operatorem jest ConocoPhillips z 65 procent udziałów. Data rozpoczęcia produkcji będzie zależeć od wyników przyszłych prac rozpoznawczych oraz uzgodnionej między partnerami strategii zagospodarowania złoża.

Warka wesprze dostawy gazu dla Baltic Pipe

– Odkrycie Warki jest dla nas niezwykle istotne z perspektywy strategicznego rozwoju naszej własnej produkcji gazu ziemnego na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Zależy nam na tym, by z Norwegii do Polski za pośrednictwem Baltic Pipe trafiało jak najwięcej gazu pochodzącego z naszego własnego wydobycia. Kolejne odkrycie zasobów gazu przybliża nas do tego celu – skomentował Paweł Majewski, prezes zarządu PGNiG. – Słowa uznania należą się naszym specjalistom z PGNiG Upstream Norway. Ten sukces jest uwieńczeniem ich ciężkiej, zespołowej pracy i efektem doświadczenia zdobytego na szelfie – dodał.

Wyliczenia dotyczące zasobów złoża będą aktualizowane na bieżąco na podstawie rezultatów analiz danych zebranych z otworu poszukiwawczego oraz w oparciu o wyniki otworów rozpoznawczych.

Nowe złoże Warka jest zlokalizowane na południowy zachód od złóż Skarv i Ærfugl, w środkowej części Morza Norweskiego, ok. 240 km od wybrzeży Norwegii. Głębokość morza w tym miejscu wynosi ok. 400 m. Otwór, w którym odkryto złoże Warka, zakończył poszukiwania na głębokości 4985 m od poziomu morza. Do wiercenia została wykorzystana platforma wiertnicza Leiv Eiriksson.

PGNiG w Norwegii

– Potwierdzenie obecności gazu w prospekcie Warka jest kolejnym sukcesem PGNiG Upstream Norway. W 2019 roku na koncesji PL838 spółka odkryła złoże gazu ziemnego i ropy naftowej o nazwie Shrek, które obecnie jest przygotowywane do zagospodarowania z wykorzystaniem infrastruktury produkcyjnej Skarv – podaje PGNiG.

PGNiG w Norwegii. Źródło PGNiG

PGNiG w Norwegii. Źródło: PGNiG

PGNiG Upstream Norway posiada udziały w 32 koncesjach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. We wrześniu 2020 roku zawarła umowę na objęcie udziałów złóż Kvitebjørn i Valemon na Morzu Północnym, które są już w fazie produkcyjnej. Poza nimi spółka wydobywa ropę naftową i gaz ziemny z siedmiu innych złóż: Skarv, Morvin, Vale, Vilje, Gina Krog, Skogul i Ærfugl. Prace inwestycyjne i analityczne są prowadzone na pięciu kolejnych złożach: Duva, Tommeliten Alpha, King Lear, Ærfugl Outer oraz Shrek.

PGNiG/Bartłomiej Sawicki

Jakóbik: Walka o gaz dla Baltic Pipe w czasach kryzysu (ANALIZA)