PGNiG: Wydobycie węglowodorów podnosi dochody samorządów

22 grudnia 2020, 10:30 Alert
odwiert
Odwiert. Fot. PGNiG

PGNiG przekonuje, że jego działalność wydobywcza podnosi dochody podatkowe samorządów.

Spółka ta informuje w komunikacie, że opłaty i podatki, które PGNiG płaci gminom z tytułu eksploatacji ropy i gazu, pobudzają lokalną aktywność gospodarczą i społeczną. Dzięki temu dochody podatkowe samorządów, w których spółka prowadzi działalność wydobywczą, są aż o 9 proc. wyższe niż w innych gminach. – Głównym źródłem dochodów, jakie otrzymują samorządy dzięki działalności wydobywczej PGNiG na ich terenie, są: opłata eksploatacyjna, podatek od nieruchomości związany z instalacjami wydobywczymi oraz część podatku CIT, który trafia do gmin, w których zlokalizowane są zakłady spółki. Co roku z tego tytułu PGNiG płaci samorządom ok. 200 mln złotych – czytamy.

PGNiG podaje, że przychody uzyskiwane przez gminy zależą od skali działalności wydobywczej Spółki na ich terenie. Ponad połowa otrzymuje co roku ponad 230 tys. zł, co stanowi roczny koszt edukacji 25 uczniów szkoły podstawowej. W przypadku 10 proc. gmin kwota rocznych dochodów od PGNiG przekracza 1,7 mln złotych, co pozwala utrzymać dwie szkoły podstawowe. Pieniądze te trafiają do ok. 190 gmin, 70 powiatów i 10 województw.

PGNiG/Wojciech Jakóbik