Polska i Litwa kwestionują ugodę Gazpromu z Komisją. Dołączy do nich bułgarski Overgas

1 marca 2019, 11:15 Alert
fot. PGNIG Centrala
fot. PGNIG Centrala

Polska złożyła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wniosek o dołączenie do skargi PGNiG na ugodę Komisji Europejskiej z Gazpromem. Rzeczpospolita Polska chce dołączyć do sprawy w charakterze interwenienta.

Wcześniej na takim sam krok i poparcie stanowiska polskiej spółki zdecydował się rząd Litwy. – Pozytywne rozstrzygnięcie tej sprawy wzmocni nasze stanowisko w sądzie arbitrażowym w Sztokholmie – oświadczył minister energetyki Litwy Żigimantas Vaicziunas. Z szacunków Litwy wynika, że monopolistyczne działania Gazpromu przyniosły jej straty w wysokości 1,5 mld euro.

Do skargi dołączyła również działająca w Bułgarii spółka Overgas, zajmująca się sprzedażą i dystrybucją gazu. Spółki z grupy kapitałowej Gazprom mają znaczące udziały na rynku bułgarskim.

PGNiG kontra Komisja Europejska

PGNiG w październiku 2018 roku wystąpiło na drogę prawną przeciwko Komisji Europejskiej. Spółka zaskarżyła do TSUE decyzję KE z maja tego samego roku dotyczącą ugody z Gazpromem w sprawie o nadużywanie przez rosyjski koncern pozycji w Europie Środkowej i Wschodniej. W wyniku ugody Gazprom uniknął kar za swe monopolistyczne praktyki.

PGNiG skomentował decyzję Polski i Litwy. Poinformował też o przystąpieniu do postępowania Overgas, bułgarskiej spółki zajmująca się dystrybucją i sprzedażą gazu na rynku bułgarskim, w której znaczące udziały mają spółki z grupy kapitałowej Gazprom.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA z zadowoleniem przyjmuje ogłoszone w dniach 27 i 28 lutego 2019 roku decyzje Rządów Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litwy. Rządy obu państw zdecydowały o przystąpieniu po stronie PGNiG SA do postępowania sądowego zainicjowanego przez Spółkę skargą na decyzję Komisji Europejskiej o zawarciu ugody między Komisją Europejską a Gazprom, kończącej postępowanie w sprawie podejrzenia nadużywania pozycji dominującej przez Gazprom na rynku ośmiu krajów Unii Europejskiej (sprawa AT.39816) – podała firma w komunikacie.

Jednocześnie informujemy, że 28 lutego 2019 roku Trybunał Sprawiedliwości UE poinformował PGNiG SA, że do skargi na decyzję Komisji Europejskiej, po stronie PGNiG SA, przyłączyła się również spółka Overgas Inc., zajmująca się dystrybucją i sprzedażą gazu na rynku bułgarskim, w której znaczące udziały mają spółki z grupy kapitałowej Gazprom – podaje spółka.

Poddanie ugody Komisji Europejskiej z Gazprom pod ocenę Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, pozwoli Rządom RP i Litwy oraz spółkom PGNiG SA i Overgas Inc. wykazać, że ugoda ta jest nie tylko sprzeczna z prawem UE, ale także umacnia dominującą pozycję Gazprom na regionalnym rynku gazu w Europie Środkowo-Wschodniej oraz negatywnie wpływa na funkcjonowanie i konkurencyjność rynku gazu Unii Europejskiej – czytamy.

Polska Agencja Prasowa/PGNiG

AKTUALIZACJA: 1 marca 2019 r., godz. 13:15