PGNiG wchodzi na rynek small scale LNG na Litwie

29 listopada 2019, 13:00 Alert

PGNiG podpisało umowę z Klaipedos Nafta na wyłączne wykorzystanie nabrzeżnej stacji odbioru i przeładunku LNG małej skali w Kłajpedzie. Kontrakt został podpisany na pięć lat i ma zacząć obowiązywać od kwietnia 2020 roku.

Fot. PGNiG

Istotny krok

Przedstawiciele polskiej spółki podkreślali, że to istotny krok w budowie kompetencji i pozycji na rynku small LNG w Europie Środkowo-Wschodniej i basenie Morza Bałtyckiego. Dostawy LNG do instalacji w Kłajpedzie będą mogły być realizowane przy pomocy małych jednostek pływających o pojemności zbiorników 30 razy mniejszej niż w przypadku konwencjonalnych metanowców oceanicznych.

– Kłajpeda to energetyczna stolica Litwy. Niedawno prezydent Andrzej Duda będąc na Litwie podkreślał, wolę wspierania wzajemnej współpracy, która ma pomóc realizować wspólne cele. Wierzę, że dzisiejsza umowa pomiędzy Klaipedos Nafta a PGNiG w pełni odzwierciedla te słowa i przyczyni się do wzmacniania bezpieczeństwa. Współpraca między naszymi państwami jest silna i może być jeszcze silniejsza. Rozszerzamy horyzonty współpracy energetycznej między naszymi krajami. To co parę lat było niemożliwe, dzisiaj jest możliwe. Rozpoczynamy owocną współpracę, która pozwoli na rozwój rynku LNG, na niższe i bardziej konkurencyjne ceny. Mała skala, ale duża wartość – powiedział Žygimantas Vaičiūnas, minister energetyki Litwy.

Przypomniał, że terminal FSRU wykorzystywany w Kłajpedzie na Litwie pozwolił na odzyskanie energetycznej niepodległości Wilna. – Obecnie ok. 60 procent gazu zużywanego przez Litwę pochodzi z FSRU. Szacujemy, że w przyszłym roku ten odsetek będzie jeszcze większy. Partnerstwo między Polską a Litwą będzie bardzo istotnym wydarzeniem w rozwoju rynku LNG – powiedział dodając, że skroplony gaz ziemny będzie coraz częściej wykorzystywany w transporcie, również morskim, co przyczyni się do redukcji emisji gazów cieplarnianych z sektora.

W liście skierowanym do uczestników wydarzenia wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin podkreślił, że PGNiG zdobywa coraz mocniejszą pozycję na rynku gazu w tej części Europy. – Jeszcze niedawno ze względu na niekorzystny, długoterminowy kontrakt na dostawę gazu, polscy odbiorcy gazu znajdowali się w gorszej sytuacji niż w innych krajach. Jestem przekonany, że działania PGNiG, w tym dzisiejsza umowa, doprowadzą do znacznej poprawy sytuacji odbiorców gazu w Polsce i po europejskich cenach – napisał.

– To nowy rozdział w historii naszej firmy. Tworzy to szanse dla obu naszych firm, ale również dla całego regionu Kłajpedy. LNG jest o wiele czystsze od innych paliw. Liczę również, że współpraca pozwoli na dalszy rozwój portu w Kłajpedzie – powiedział Darius Silenskis, prezes Klaipedos Nafta.

– Chcę zaznaczyć, że tam gdzie rozpoczynamy naszą działalność, zwykle dłużej zostajemy. Wydaje się, że to będzie zwyczaj, który nie będzie dotyczył tylko Litwy. Odbyliśmy bardzo konstruktywne negocjacje z Klaipedos Nafta. Ostateczny rezultat jest bardzo satysfakcjonujący dla obu stron. Dzięki niemu stworzymy bardzo dobry łańcuch wartości w obszarze LNG – stwierdził Piotr Woźniak, prezes PGNiG.

– Chcemy dostarczać gaz nie tylko do Polski czy Litwy, ale również do innych państw – dodał.

Instalacja jest zlokalizowana u wejścia portu w Kłajpedzie, ok. 7 km od pływającego terminala regazyfikującego Independence. Stacja posiada pięć magazynów, z których każdy ma pojemność tysiąca metrów sześc. Posiada dwa stanowiska do załadunku autocystern lub ISO-kontenerów, które mogą być używane jednocześnie. PGNiG podkreśla, że maksymalne tempo załadunku to 100 m sześc. LNG na godzinę, co pozwala na załadunek jednej cysterny w ciągu ok. 30 minut. Instalacja w Kłajpedzie umożliwia również bunkrowanie statków napędzanych LNG. Obiekt zbudował niemiecki PPS Pipeline Systems we współpracy z czeską spółką Chart Ferox. W 2014 roku Niemcy zbudowali również gazociąg do wspomnianego terminalu za 33,3 mln euro.

Piotr Stępiński

Porozumienie ekologiczne i nowe Biuro Obsługi Klienta PGNiG na Opolszczyźnie