PGNiG Termika pomaga kształcić młodzież w sektorze energetycznym

1 września 2022, 17:30 Alert

13 lat temu PGNiG Termika rozpoczęła współpracę edukacyjną ze szkołami o profilu technicznym przybliżając środowisko pracy w branży energetycznej jako ciekawe i perspektywiczne. Dzisiaj spółka może pochwalić się wykształconymi kadrami w swojej firmie.

Elektrociepłownia Żerań. fot. PGNiG Termika
Elektrociepłownia Żerań. fot. PGNiG Termika

Zagrzewamy do nauki

Program „Zagrzewamy do nauki” promuje zawody związane z energetyką wśród uczniów szkół podstawowych i ich rodziców, a także doradców zawodowych z terenu Mazowsza oraz wspiera świadomy wybór technicznego kierunku kształcenia.

Efektem rozpoczętego przez nas projektu było wpisanie do Klasyfikacji Zawodów Szkolnictwa Zawodowego zawodu „technik energetyk” i utworzenie pierwszej klasy w Polsce kształcącej się w tym zawodzie. Dzięki współpracy firmy ze szkołami partnerskimi w ramach „Zagrzewamy do nauki”, uczniowie objęci programem już od pierwszej klasy mają możliwość uczestnictwa w wycieczkach do zakładów firmy, a w kolejnych latach nauki biorą udział w warsztatach technicznych oraz w praktykach szkolnych. Ponadto uczniowie korzystają z infrastruktury dydaktycznej zakupionej dzięki darowiznom przekazanym szkołom przez PGNiG Termika. Najzdolniejsi uczniowie mają możliwość przystąpienia do programu stypendialnego.

Od początku trwania współpracy przyznano 223 stypendia zawodowe, a zatrudnienie w spółce znalazło 73 absolwentów szkół partnerskich, z czego 30 pracowników to stypendyści „Zagrzewamy do nauki”.

Solidna praca przynosi efekty

Działania PGNiG Termika związane z nowatorskim podejściem do kształcenia przyszłej kadry zostały dostrzeżone i zaowocowały przyznanymi w latach 2013 i 2015 tytułami „Pracodawca Jutra”. Przy wyborze w szczególności wzięto pod uwagę wkład i wysiłek w realizację spójnych działań skierowanych do młodych energetyków, konsekwentne dążenie do przywrócenia kształcenia kadr w zawodzie technik energetyk oraz wprowadzanie rozwiązań systemowych mających na celu usprawnienie edukacji.

W 2019 roku spółka PGNiG Termika otrzymała z rąk Ministra Edukacji Narodowej wyróżnienie za działania na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego w Polsce.

PGNiG Termika/Wojciech Gryczka

PGNiG Termika przekazała defibrylator szkole podstawowej na warszawskiej Białołęce